Word lid!
Berichten voor de leden

Aanvullend bericht van de Werkgroep Alfabetisering

In de nieuwsbrief van juli 2020 is de eerstvolgende studiedag van de werkgroep Alfabetisering aangekondigd. Inmiddels is er een NIEUWE datum voor deze studiedag. Deze zal daarom NIET plaatsvinden in november, zoals in de nieuwsbrief vermeld, maar zal in principe onder voorbehoud plaatsvinden op vrijdag 29 januari 2021 te Utrecht. Precieze tijd en plaats worden nog bekend gemaakt. Meer over de inschrijving, presentaties en workshops in een volgende nieuwsbrief en op de site van de BVNT2 zodra meer bekend wordt.