Word lid!

26 december 2017

Conferentie 2018

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen
Op zaterdag 26 mei 2018 is de grote jaarlijkse BVNT2 conferentie in Amsterdam. Noteer alvast de
datum!
De conferentie staat dit jaar in het teken van één thema: Buitenschools leren en oefenen.

Taalstages, taalvrijwilligers, een taalcafé, werkervaringsplaatsen digitale vaardigheden, autonoom
leren; het zijn slechts enkele voorbeelden van leervormen die een aanvulling kunnen zijn op de NT2-
lessen. Wat deze vormen gemeenschappelijk hebben is het leren en/of oefenen van de taal in een
betekenisvolle omgeving buiten de klas. De taalleerders krijgen mogelijkheden om de taal actief te
gebruiken. Op welke manier kun je dit buitenschools leren organiseren? Hoe zorg je voor een goede
taakverdeling tussen NT2-docent en een taalvrijwilliger, binnen en buiten de klas? Wat vertelt
onderzoek ons over succesfactoren van het leren van een nieuwe taal in de praktijk?

Tijdens de conferentie is er ruimte voor inspirerende praktijkvoorbeelden en inzichten vanuit
onderzoek over leren buiten de muren van het klaslokaal.
– Autonoom leren
– Relevant lesgeven voor het dagelijks leven van de NT2-leerder
– Samenwerking tussen docent, (gemeente) en taalvrijwilliger
– Aandacht voor 21 e -eeuwse vaardigheden, zoals mediawijsheid en digitale vaardigheden
– Werken en leren combineren
– Inzet van vrijwilligers
– De verbinding tussen buiten- en binnenschools leren, zowel inhoudelijk als organisatorisch
– Het vastleggen van de vorderingen en de opbrengsten van het buitenschoolse leren

Naar verwachting zal de inschrijving voor deelname aan de conferentie vanaf april mogelijk zijn.
Details over inschrijving en toegangsprijs zullen in maart bekend gemaakt worden. Dit keer is de
conferentie alleen voor leden van de BVNT2.

Oproep presentatievoorstellen
De werkgroep Conferenties hoopt, dat het weer een inspirerend en leerzaam programma wordt voor
veel NT2-docenten.
Hierbij roepen we presentatoren op om via het bijgevoegde formulier een voorstel voor een bijdrage
aan het programma in te dienen via secretariaat@bvnt2.org.
Men kan tot eind januari voorstellen indienen.
De werkgroep beoordeelt uiterlijk eind februari de ingediende voorstellen op bruikbaarheid.

Oproep versterking werkgroep Conferenties
De werkgroep heeft nog behoefte aan versterking en zoekt een werkgroeplid, dat zich o.a. bezig
houdt met de informatiedeling over de conferentie via o.a. de sociale media. Heb je interesse, stuur
dan even een mailtje naar secretariaat@bvnt2.org

 

Formulier presentator NT2-conferentie 2018