Word lid!

Financiële steun bij het grensoverschrijdend bezoek van studiedagen!!

8 augustus 2020

Financiële steun studiedagen

Stimulering van Vlaams-Nederlandse uitwisseling!

De BVNT2 is een Nederlands-Vlaamse beroepsvereniging. Binnen de beroepsvereniging vinden zowel Vlaamse als Nederlandse en ook gezamenlijke activiteiten plaats.

Na overleg met de Nederlandse Taalunie heeft de Beroepsvereniging een aantal plannen uitgewerkt om de Vlaams Nederlandse uitwisseling een extra stimulans te geven.

Eén van die plannen betreft het grensoverschrijdend bezoek van studiemiddagen. Op gezette tijden organiseren Nederlandse en Vlaamse leden of werkgroepen van de BVNT2 studiemiddagen . Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).

Per studiemiddag zijn er dus 10 vouchers beschikbaar voor Vlaamse leden, wanneer de studiemiddag in Nederland plaats heeft, en voor Nederlandse leden, wanneer de bedoelde studiemiddag in Vlaanderen plaats heeft.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na aanmelding sturen we de betrokken NT2-docenten een declaratieformulier.