Word lid!

ISK Delft en de BVNT2 werkgroep ISK/NT2 voor jongeren

14 juni 2019

Werkmiddag BVNT2-ISK: ISK Route 1 uitstroom leerlingen op stage ISK in Delft

De ISK Delft dit schooljaar begonnen met een pilot stage voor haar Route 1 uitstroomgroep. De resultaten van dit project worden tijdens deze studiemiddag gedeeld, maar er is ook ruim de tijd om uit te wisselen. De studiemiddag is interessant voor ISK-docenten, praktijkschool docenten en andere geïnteresseerden. Deze middag zullen de stagebegeleider van ISK Delft en tevens mentor van deze groep en de stagecoördinator opgedane ervaringen met de stageklas te presenteren. Zie de flyer voor meer informatie.

 

Aansluitend willen we graag in kleinere groepen uit een gaan en met elkaar in gesprek gaan over de volgende vragen:

  • Wat is nodig voor een succesvolle stage?
  • Hoe kan zo effectief mogelijk gewerkt worden aan woordenschatverwerving tijdens de stage?

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nicole Otter, de coördinator van de ISK in Delft, via n.otter@grotiuscollege.nl  

 

Deze bijeenkomst is voor zowel leden als niet-leden van de BVNT2 gratis!

 

Aanwezig docenten ontvangen een certificaat van deelname.

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretariaat@bvnt2.org onder vermelding van ‘werkmiddag BVNT2-ISK 14 juni’