Word lid!

20 maart 2018

Nieuwsbericht BVNT2 conferentie 2018

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen

Op zaterdag 26 mei 2018 is de grote jaarlijkse BVNT2 conferentie in Amsterdam. Heb je deze datum al vrijgehouden in je agenda? En heb je nog een idee voor een interessante workshop, maar ben je er nog niet aan toegekomen om dat door te geven? Stuur dan nog snel een berichtje met het ingevulde formulier naar secretariaat@bvnt2.org

 

De werkgroep conferenties is al druk bezig met het samenstellen van een gevarieerd en aantrekkelijk programma, dat dit jaar in het teken staat van één thema:

 

Buitenschools leren en oefenen.

Taalstages, taalvrijwilligers, een taalcafé, werkervaringsplaatsen digitale vaardigheden, autonoom leren; het zijn slechts enkele voorbeelden van leervormen die een aanvulling kunnen zijn op de NT2-lessen. Wat deze vormen gemeenschappelijk hebben is het leren en/of oefenen van de taal in een betekenisvolle omgeving buiten de klas. De taalleerders krijgen mogelijkheden om de taal actief te gebruiken. Op welke manier kun je dit buitenschools leren organiseren? Hoe zorg je voor een goede taakverdeling tussen NT2-docent en een taalvrijwilliger, binnen en buiten de klas? Wat vertelt onderzoek ons over succesfactoren van het leren van een nieuwe taal in de praktijk?

Tijdens de conferentie is er ruimte voor inspirerende praktijkvoorbeelden en inzichten vanuit onderzoek over leren buiten de muren van het klaslokaal.

– Autonoom leren

– Relevant lesgeven voor het dagelijks leven van de NT2-leerder

– Samenwerking tussen docent, (gemeente) en taalvrijwilliger

– Aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden, zoals mediawijsheid en digitale vaardigheden

– Werken en leren combineren

– Inzet van vrijwilligers

– De verbinding tussen buiten- en binnenschools leren, zowel inhoudelijk als organisatorisch

– Het vastleggen van de vorderingen en de opbrengsten van het buitenschoolse leren

 

Gemist?

En mocht je de eerdere oproep voor presentatievoorstellen gemist hebben en wil je wel graag een bijdrage leveren aan het programma, stuur dan snel nog een mailtje naar secretariaat@bvnt2.org, zo mogelijk met het ingevulde formulier, dat op de website te vinden is.

 

En verder

Naar verwachting zal de inschrijving voor deelname aan de conferentie in de loop van april mogelijk zijn. Voor die tijd zullen de details over het programma, de inschrijving en toegangsprijs bekend gemaakt worden. Dit keer is de conferentie alleen voor leden van de BVNT2.

 

 

Formulier presentator NT2-conferentie 2018