Word lid!

25 september 2021

De grote NT2-conferentie


Belangrijke informatie over de NT2-conferentie van 25 september

Lees hier de laatste update


 

Drie keer is scheepsrecht: de grote NT2-conferentie wordt voor de derde keer verplaatst, de nieuwe datum is zaterdag 25 september as.!
Uit de enquête, die in december onder de BVNT2-leden gehouden is, heeft de werkgroep Conferenties voldoende bruikbare input gekregen om de organisatie van de NT2-conferentie verder uit te werken.
Het idee is nu om een beperkt aantal deelnemers de conferentie fysiek te laten bijwonen, de overige belangstellenden kunnen online aan de conferentie deelnemen. Deze hybride vorm gaan we de komende maanden verder uitwerken. Daarbij houden we uiteraard de coronamaatregelen goed in de gaten.De conferentie zal dus anders zijn dan gebruikelijk, maar hopelijk inhoudelijk nog steeds even inspirerend als altijd!
We gaan nu eerst in overleg met de presentatoren en met de uitgevers. Daarnaast hebben we ook overleg met Hogeschool Fontys, waar we op 25 september te gast zijn.
Het thema van de conferentie is nog steeds actueel: Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de inburgering.
Zodra we meer informatie hebben over het programma en over deelname aan de conferentie zullen we dit bekend maken op de BVNT2-site en BVNT2-Nieuwsbrief.

 

 

Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering

In 2020 krijgt in Nederland de nieuwe inburgering gestalte met centraal daarin een onderwijsroute, een B1-route en een Z-route, en een regiefunctie voor de gemeenten. Meer informatie vindt u o.a. in de Nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering. Wat betekenen deze veranderingen voor de inhoud en de vormgeving van het NT2-onderwijs?

De grote NT2-Conferentie staat in het teken van deze veranderingen en de nieuwe mogelijkheden voor de NT2-docent. De nieuwe inburgering gaat leiden tot trajecten op veel verschillende plaatsen en op verschillende niveaus: onderwijsroutes, B1 en B2-routes, een Z-route, taalschakelactiviteiten en ook werkvloergerichte activiteiten. Niet alleen taalaanbieders en taalscholen zijn hierbij betrokken, ook de ROC’s, instellingen voor hoger onderwijs (B-routes), bij de ISK’s (voorbereidingen op de beroepsopleidingen) en daarnaast de taalcoaches en ook werkgevers.

In Vlaanderen worden de laatste jaren veel taalstage- en werkvloeractiviteiten uitgevoerd; dat type zal in Nederland ook weer meer in de belangstelling komen. We hopen dat onze Vlaamse collega’s hun projecten willen komen presenteren.

Tijdens de conferentie is ook speciale aandacht voor de (tussentijdse) opbrengsten van pilots die het ministerie van SZW, samen met gemeenten heeft opgezet.