Word lid!

29 mei 2021

NT2 Conferentie 2021

De grote NT2-conferentie van mei 2020 wordt definitief doorgeschoven naar 2021! Er zijn nog teveel onduidelijkheden over welke corona-maatregelen er in het najaar gelden, hetgeen de organisatie bemoeilijkt. En omdat de nieuwe wet Inburgering een half jaar later dan gepland wordt ingevoerd, blijft dit thema ook in mei 2021 nog steeds actueel. Ook Hogeschool Fontys wil ons volgend jaar weer ontvangen.

Het programma is helemaal rond en bevat allerlei interessante workshops en presentaties over het thema: Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering

 

Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering

In 2020 krijgt in Nederland de nieuwe inburgering gestalte met centraal daarin een onderwijsroute, een B1-route en een Z-route, en een regiefunctie voor de gemeenten. Meer informatie vindt u o.a. in de Nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering. Wat betekenen deze veranderingen voor de inhoud en de vormgeving van het NT2-onderwijs?

De grote NT2-Conferentie staat in het teken van deze veranderingen en de nieuwe mogelijkheden voor de NT2-docent. De nieuwe inburgering gaat leiden tot trajecten op veel verschillende plaatsen en op verschillende niveaus: onderwijsroutes, B1 en B2-routes, een Z-route, taalschakelactiviteiten en ook werkvloergerichte activiteiten. Niet alleen taalaanbieders en taalscholen zijn hierbij betrokken, ook de ROC’s, instellingen voor hoger onderwijs (B-routes), bij de ISK’s (voorbereidingen op de beroepsopleidingen) en daarnaast de taalcoaches en ook werkgevers.

In Vlaanderen worden de laatste jaren veel taalstage- en werkvloeractiviteiten uitgevoerd; dat type zal in Nederland ook weer meer in de belangstelling komen. We hopen dat onze Vlaamse collega’s hun projecten willen komen presenteren.

Tijdens de conferentie is ook speciale aandacht voor de (tussentijdse) opbrengsten van pilots die het ministerie van SZW, samen met gemeenten heeft opgezet.