Word lid!

Bericht van de ANT2-werkgroep

16 november 2018

Studiedag Alfabetisering

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

Let op: je krijgt huiswerk van tevoren!

Opdracht: De alfabetisering lijkt binnen het NT2-onderwijs in het slob te zitten.
Weet jij hoe we die slobpenwijk kunnen opknappen?
Kom met een briljant idee, een waterdicht plan of een snoeiharde stelling hoe wij ons ANT2-onderwijs duurzaam kunnen renoveren.

 

Programma

10.00 Inloop
10.30 Plenair

Het haalbaarheidsonderzoek voor alfa’s, in de volksmond haalbaarheidstoets of leerbaarheidstoets, roept veel vragen op. Fokje Rijpma van DUO, Haas de Groot van Bureau ICE en (o.v.b.) een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken proberen ze te beantwoorden.

11.30 – 13.00 uur Workshop ronde 1

Kaatje Daalderop: Ster in lezen, nieuw leesmateriaal voor jongeren
Dirk Eggermont: Een rechte hoek of een rechthoek? Is het 35 of 53?
Merel Borgesius: Spreken in de Alfales:

– In deze workshop bespreken we de mogelijkheden om spreekonderwijs te geven zonder steun van het schrift.
– Aan de orde komen het belang van het geheugen en woordenschat.
– Aan de hand van het ABCD model van Neuner ervaren we verschillende werkvormen en bespreken we wat de kracht ervan is en in welke fase je die kunt inzetten.

Annemarie Nuwenhoud: Creatief schrijven met alfa’s

– leerrijk
– leuk
– literair

 

Jomi Ririmasse: Werken met Oefenen.nl

– Wil jij weten welke materialen er zijn voor anderstaligen?
– Wat zijn de niveaus van de programma’s?
– Wat leer je ermee?
– En hoe kun je ze inzetten met de cursisten? Volg onze workshop en je krijgt uitleg en tips om als docent aan de slag te gaan met onze materialen.

 

13.00 – 14.00 uur Lunch en materialenmarkt

14.00 – 15.30 uur workshopronde 2

Willemijn Stockman: Het wat en hoe van leren lezen in een 2e taal

Voor beginnende Alfa NT2-docenten: de beginselen van het alfabetiseren in een
2e taal.

– De beginsituatie: het denken van analfabeten over taal en schrift
– Het wat van leren lezen in een 2e taal: schriftsystemen en het Latijnse schrift
– Het hoe: stadia in het leerproces en alfabetiseringsmethodieken

 

Ineke van de Craats: Auditieve discriminatie bij alfacursisten

– Om het leerproces van lezen en schrijven succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk dat een leerder verschillen kan waarnemen tussen klanken en die verschillen ook kan laten horen.
– Het wordt echt moeilijk als er slechts minimale verschillen zijn en die verschillen in de moedertaal van de cursist niet bestaan. Daar komt bij dat de beginnende alfacursist niet vertrouwd is met de begrippen letter, klank en woord.
– Bovendien is expliciete talige instructie niet mogelijk: een gemeenschappelijke taal ontbreekt maar ook de schoolse vaardigheden zijn slecht of niet ontwikkeld.
– Hoe lossen we dat op? In deze presentatie kijken we naar oude en nieuwe mogelijkheden om minimale klankverschillen en voor de cursist nieuwe klanken aan te leren.

 

Kaatje Daalderop: Raamwerk Alfabetisering NT2:

– Taalniveaus in de ontwikkeling van technisch en functioneel lezen en schrijven Annemarie Van Beirendonck: Nederlands naar buiten

– Buitenschools leren voor cursisten met als uitstroomprofiel werk, vrije tijd en ouderparticipatie

 

Pauline de Vries: Omgaan met trauma’s in de klas Charlotte Berghuis: ISK Portfolio voor analfabeten

 

15.30 – 16.30 Bespreking van de ideeën, plannen en blauwdrukken voor de toekomst van de alfabetisering

Afsluiting & Borrel

 

Inschrijving 

De studiedag zit vol aanmelden voor de wachtlijst kan via annemiekoenders@ziggo.nl

Inschrijven voor de workshops: geef s.v.p. aan welke de eerste en tweede voorkeur heeft. We
doen ons best om iedereen aan de gewenste workshop te laten meedoen, maar: wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.

 

Kosten

50 euro voor leden BVNT2
70 euro voor niet-leden
N.B! Betalen s.v.p. bij binnenkomst, pinnen niet mogelijk

 

 

Resultaten

Hand-out creatief schrijven bij alfa’s – Annemarie Nuwenhoud

Creatief schrijven met alfa’s – A. Nuwenhoud – versie zonder plaatjes

BVNT2 2018 Van a en aa