Word lid!

Werkgroep Alfabetisering NT2 (ANT2) en Werkgroep Inburgering

18 maart 2022

Studiedag NT2: Coachen

De voorbereidingen voor de online Studiedag NT2 op 18 maart zijn in volle gang. We hebben er heel veel zin in! We nodigen je van harte uit om deel te nemen. Ben je benieuwd naar het programma? Klik dan hieronder op programmaflyer en lees welke workshops er aangeboden worden. We kijken uit naar 18 maart en hopen dat jij er ook bij bent.

Wij hopen je 18 maart online te zien!

BVNT2-lid €7,50 – NT2-docent in opleiding €15, – niet-leden €35,-

 

Aanmelden

De inschrijving SLUIT 14 maart om 12.00 uur.
Aanmelden voor de studiedag

 

Programma

Programmaflyer (Download)

12.15 Inloggen
12.30 – 12.40 Welkom
13.00 – 14.15 Workshopronde 1
14.45 – 15.15 Thema Coachen
15.45 – 17.00 Workshopronde 2
17.15 – 17.45 Afsluiting & Ontmoeten
18.00 Uitloggen

Workshopronde 1
workshopnummers: 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Workshopronde 2
workshopnummers: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15

 

1 Coachen in het nieuwe stelsel
– Esra van den Aker

Vanaf 1 januari 2022 hebben we een nieuwe wet inburgering met als doel ‘Iedereen doet mee, liefst via betaald werk’. Samen is daarbij het kernwoord. Maar wat betekent dat nou concreet voor jouw rol als docent?  Welke bijdrage lever jij aan duaal leren en welke rol speelt coaching daarin? Met wie kun je samenwerken en vooral: waarom zou je dat doen? We formuleren samen concrete tips over hoe jij invulling kunt geven aan coachend werken in een nieuw inburgeringsstelsel.
Leerdoel
Je begrijpt beter wat de brede context is waarbinnen je je werk doet in de nieuwe wet inburgering.
Je weet hoe je een bijdrage kunt leveren aan de doelen van inburgeraars in de nieuwe wet.

 

2 Woorden (aan)leren, hoe doe je dat?
– Caroline Bakker

Wil jij in de les meer aandacht besteden aan woordenschatontwikkeling? Wil je je kennis van het viertaktmodel van Verhallen even opfrissen en bij elke stap een nieuwe werkvorm leren? De workshop is praktisch en interactief. Je oefent de werkvormen waardoor je ze direct in kunt zetten in je eigen lespraktijk. Daarnaast bespreek je coachingstips, waarmee je cursisten stimuleert om zelf thuis aan de slag te gaan met het leren van woorden.
Leerdoel
Bij elke stap van het viertaktmodel kun je een werkvorm inzetten in je eigen lespraktijk.
Leestip
Praktijkboek NT2, handleiding taal en inburgering, hoofdstuk 9, Woordenschat leren en verwerven, M. Verboog, D. Gunawan en I. Gunawan.

 

3 Een booster voor lezen
– Ineke van de Craats

Het is algemeen bekend dat leren lezen op volwassen leeftijd veel energie en doorzettingsvermogen van de leerder vraagt. De oplossing is gelegen in een leesdidactiek waarin veel aandacht is voor technisch lezen en de overgang naar begrijpend lezen. We gaan in op de vraag waarom geheugentraining, automatisering, tempo lezen en kilometers maken zo’n belangrijke rol spelen om te komen tot begrijpend lezen en hoe daaraan efficiënt vorm gegeven kan worden in en buiten de les.
Leerdoel
Je weet hoe je cursisten kunt coachen om een betere lezer te worden.

 

4 Wie zaait zal oogsten, ontmoetingen in de Beemster Wereldtuin
– Fleur Dejong

De Beemster Wereldtuin is een werk- en ontmoetingstuin middenin het UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster. Op deze plek in de natuur leggen we verbinding tussen vrouwen door het delen van kennis, eten en cultuur. Sinds 2012 werken Nederlandse en anderstalige vrouwen 2 dagen in de week in de verschillende werkplaatsen: de groenten- en bloementuin, de buitenkeuken, het kunst- en het naaiatelier. Zo kunnen zij op eigen wijze en tempo invulling geven aan participatie in de samenleving of richting de arbeidsmarkt.
Leerdoel
Je maakt kennis met een langlopend participatieproject in Noord-Holland. Je wisselt ideeën en ervaringen uit over de mogelijkheden en uitdagingen van participatie binnen een vrijwilligersorganisatie.
Leestip
www.debeemsterwereldtuin.nl
https://platform.groenkapitaal.nl/initiatief/de-beemster-wereldtuin-wie-zaait-zal-oogsten/

 

5 Autonomie en sturing bij het aanleren van de klank-tekenkoppeling
– Jan Deutekom

Er lijkt brede consensus te bestaan voor het idee dat voor het leren lezen en schrijven systematische, expliciete instructie en sturende begeleiding van een leerkracht nodig is. De meesten van ons ontwikkelen niet spontaan leesvaardigheid door blootstelling aan teksten. Daarnaast bestaat er brede consensus dat het voor de motivatie en voor het leren zelf van groot belang is dat leerders autonomie krijgen in het leerproces. Maar wat als een gezamenlijke taal voor expliciete instructie ontbreekt? Er is een stevig verband tussen IQ en de effectiviteit van expliciete instructie. Er zal ongetwijfeld ook een stevig verband bestaan tussen het taalniveau van leerders en de effectiviteit van expliciete instructie. In deze sessie delen we onze ervaringen met dit dilemma.
Leerdoel
Je doet inspiratie op en krijgt handvatten om autonomie bij leerders te organiseren.
Leestip
https://www.smore.com/rpjqx-diglin-diverse-templates-abc

 

6 Taaltalenten op de werkvloer
– Judith van Falier

Hoe bereid je jouw cursisten zo goed mogelijk voor op een toekomst in Nederland? Hoe stimuleer je jouw cursisten om de taal op de werkvloer te gebruiken en hoe reflecteer je na afloop met je cursisten? In deze workshop is er aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals: cultuur, taal en non-verbale communicatie. Ook besteden we aandacht aan de coachende rol van de docent. In deze workshop maken we gebruik van materiaal uit de leergang Taaltalent.
Leerdoel
Je bent je bewust van culturele verschillen en hebt handvatten om hiermee om te gaan.
Je hebt kennis over werkvormen en je kunt deze werkvormen inzetten in het begeleiden van cursisten bij het taalleren in de praktijk.

 

7 Spreekvaardigheid trainen? Dat spreekt vanzelf!
– Marieke Goedegebure

Goed en vlot kunnen reageren in gesprekken is een essentiële vaardigheid. Hiervoor is kennis van de juiste taalfuncties nodig, maar vooral heel veel oefening. In deze workshop maak je kennis met de vernieuwde editie van Dat spreekt vanzelf! en met de mogelijkheden die het programma biedt om je cursisten meer te laten oefenen met spreken. Voor A1-A2-cursisten kan Dat spreekt vanzelf! gebruikt worden om te oefenen met verschillende alledaagse spreeksituaties. Maar ook meer gevorderde cursisten hebben baat bij naspreken, terugluisteren en feedback op hun (uit)spraak. In de jaren ’90 werd Dat spreekt vanzelf ontwikkeld en door ROC’s gebruikt op talenpractica. Deze maand staat, na een jaar schuiven, schrappen en herschrijven, de vernieuwde, online versie voor je klaar.
Leerdoel
Je maakt kennis met Dat spreekt vanzelf!: de opzet, de didactische opbouw en de mogelijkheden voor opnemen, afspelen en feedback geven.

 

8 Digitaal portfolio in de nieuwe inburgering
Indrawati Gunawan en Nina Meilof

Voor de verbinding tussen de klas en de praktijkplek in de nieuwe inburgering is het werken met een portfolio een goede methode om resultaten van competentiegericht leren inzichtelijk te maken. Eén manier is het werken met een digitaal portfolio. Ook voor cursisten in de Z-route is een digitaal portfolio heel geschikt; juist voor analfabeten en laaggeletterden is het werken met beeld en geluid vaak makkelijker dan het werken met tekst. Maar ook voor cursisten in de B1-route biedt het veel voordelen. In deze workshop laten we voorbeelden zien van digitale portfolio’s en laten we je zelf ervaren hoe het is om zo’n portfolio te maken. Ook gaan we in op de rol van het portfolio binnen competentie- en praktijkgericht leren.
Leerdoel
Je maakt kennis met een digitaal portfolio en ervaart zelf hoe het is om daarmee te werken.

 

9 Coachen en begeleiden van Syrische cursisten
Anwar Manlasadoon en Esther Hettema

Wat werkt wel en niet in de begeleiding van Syrische deelnemers? Waar kun je als docent rekening mee houden in de begeleiding van cursisten? Je gaat in gesprek over het coachen en begeleiden van Syrische cursisten in de taalles. Anwar komt zelf uit Syrië en woont nu ruim 5 jaar in Nederland. Als ervaringsdeskundige neemt hij je mee in de do’s en don’ts in de begeleiding.
Leerdoel
Je krijgt inzicht in hoe culturele verschillen van invloed zijn op je dagelijkse lespraktijk. Je weet hoe je rekening kunt houden met deze verschillen en je kunt je begeleiding daarop aanpassen.

 

10 Zelfredzaamheid en eigenaar zijn over je leertraject, ook voor Alfa-cursisten?
– Nelleke Koot

Aan de hand van praktische voorbeelden en een leercyclus van 5 stappen laat Nelleke Koot zien, dat ook de Alfa-cursist, zowel de anders-alfabeet als ‘echte’ beginner, eigenaar kan zijn van zijn of haar leertraject. Deze aanpak stimuleert de zelfredzaamheid van elke cursist. Door het werken met thema’s besteedt zij naast lezen en schrijven, veel aandacht aan spreken, luisteren, woordenschat en het werken op de computer. Nelleke Koot heeft jarenlange ervaring als Nt2/Alfabetiseringsdocent aan het Friesland College en is auteur van meerdere NT2 boeken, waaronder “Goedgeletterd” een leergang Alfabetisering.
Leerdoel
Je hebt handvatten/praktische tips om alfa-cursisten te begeleiden naar zelfredzaamheid en het eigenaarschap over hun leertraject.

 

11 Backwardplanning bij lezen en schrijven in de Z-route
– Jeanne Kurvers

In de Z-route moet het leren van de taal in de les zo goed mogelijk afgestemd worden op het gebruiken van de taal op de participatieplek. Die afstemming van het leren op de leerwensen van de leerder staat ook centraal in het nieuwe Europese Alfabetiseringsraamwerk (LASLLIAM). Om authentieke taken te kunnen combineren met ondersteunende oefeningen is backwardplanning een krachtig hulpmiddel. In de workshop wordt eerst het idee achter backwardplanning toegelicht en geïllustreerd aan enkele voorbeelden. Daarna gaan we in kleine groepjes aan de slag met enkele concrete doelen van alfaleerders om die uit te werken tot concrete opdrachten en oefeningen in de les.
Leerdoel
Je kunt backwardplanning inzetten bij het bereiken van een concreet lees- of schrijfdoel van een leerder.

 

12 Coachend aan de slag met een portfolio in de Z-route
– Annemarie Nuwenhoud

In de Z-route werkt de inburgeraar aan zelfredzaamheid en aan zo goed mogelijk leren lezen en schrijven. Het PIP is daarbij leidend, wat voor maatwerk moet zorgen. Hoe pak je dat aan in een klassikale situatie? Welke verschillende leerdoelen kunnen we onderscheiden? Hoe leg je de link met de participatieplaats? En hoe zorg je ervoor dat de inburgeraar zelf zoveel mogelijk de regie houdt? Een portfolio-methodiek kan uitkomst bieden, mits je daarbij coachend te werk gaat als docent. Deze workshop is een bewerking van de workshop die Annemarie Nuwenhoud (VU-NT2) gaf op de NT2-conferentie van 25 september 2021.
Leerdoel
Je hebt meer inzicht in de Z-route, in portfolio-methodiek voor Z-route deelnemers en hoe je daarbij coachend te werk kunt gaan. Je krijgt concrete ideeën aangereikt voor praktijkgericht werken met een portfolio in de Z-route.
Leestip
Nuwenhoud, A. (2021). Op de vierbaansweg naar zelfredzaamheid? Navigeer door de Z-route met een portfolio. Tijdschrift Les, jaargang 39, nummer 220, p. 36-39.

 

13 Ontwikkel je coachingsvaardigheden NT2, hoe doe je dat?
– Mariëlle van Rooij

Hoe kun je je rol als coach bij het leerproces van de cursist verstevigen? Hoe coach je bijvoorbeeld een cursist bij een praktijkopdracht? Hoe begeleid je de cursist in alle stappen die hij moet zetten om resultaat te bereiken? Welke coachingsvaardigheden zet je in?
We maken hierbij gebruik van de leerlijnen van KleurRijker.
Leerdoel
Je bent je bewust van je eigen coachingsvaardigheden en kunt die inzetten in je eigen lespraktijk.

 

14 SWB, Veilig werken in makkelijk taal
– Patricia Zootjes

Op de werkvloer wordt vereist dat iedereen veilig werkt, ook anderstalige werknemers die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Om te voldoen aan de wettelijke eisen kan een werkgever SWB (Start Werk, Blijf veilig) inzetten. SWB heeft in samenwerking met Fiolet Taaltrainingen het programma ‘Veilig werken in makkelijke taal’ ontwikkeld. Deze workshop is een introductie op dit programma. Veilig werken in makkelijke taal kan ingezet worden voor anderstaligen en laaggeletterden op taalniveau A2/1F.
Leerdoel
Je weet hoe je ‘Veilig werken in makkelijke taal’ kunt inzetten in het lesprogramma.

 

15 Introductie op Alternative Ways
– Els Streefkerk

In deze ‘teaser’ over de nieuwe methode Alternative Ways staan plezier in leren, zelfvertrouwen en (digitale) communicatieve vaardigheden centraal.
Leerdoel
Je krijgt een indruk van het resultaat van een Europees project waarin een toolkit is ontwikkeld voor docenten. Je leert in het kort over de werkwijze en hoe die verschilt van andere methodes.
Leestip
Bekijk de website alternativeways.eu en begrijp waarom de methode (in het Engels) is ontwikkeld.

 

16 Inspiratiesessie cultuursensitief werken met Eritrese nieuwkomers
– Milka Yemane

Hoe begeleid en ondersteun je Eritrese cursisten in de inburgering? Stichting Lemat wil een brug slaan tussen Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving. Stichting Lemat wil Eritrese nieuwkomers ondersteunen in hun inburgering. Daarvoor gaan zij in gesprek en bieden passende begeleiding. Daarnaast werkt Stichting Lemat samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en scholen. We gaan tijdens de workshop op een interactieve manier nadenken over
Leerdoel
Je weet hoe je je Eritrese nieuwkomers kunt begeleiden en ondersteunen in hun inburgering.
Je weet hoe je om kunt gaan met culturele verschillen.

 

17 Hoe stimuleren we taalcontact?
– Elise Zomer

Hoe stimuleren we taalcontact? Taalcontact is één van de succesfactoren voor taalverwerving. Taalvrijwilligers, taalcoaches, kunnen anderstaligen hierbij helpen. Maar hoe organiseer je dat als NT2-docent? Welke vormen van aanbod zijn er allemaal en hoe vind je dat? In deze workshop krijg je tips en wissel je hierover uit met collega’s.
Leerdoel
Je kent verschillende vormen van taalaanbod. Je weet hoe je taalcontact kunt organiseren.

 


Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de medewerking van: Esra van den Aker, Caroline Bakker, Ineke van de Craats, Jan Deutekom, Fleur Dejong, Judith van Falier, Marieke Goedegebure, Indrawati Gunawan, Nina Meilof, Esther Hettema, Anwar Manlasadoon, Nelleke Koot, Jeanne Kurvers, Annemarie Nuwenhoud, Mariëlle van Rooij, Patrica Zootjes, Els Streefkerk, Milka Yemane, Elise Zomer, Reint van der Vlis, Sandy Posthumus Meyes, alle co-hosten, uitgeverij Coutinho, uitgeverij Kleurrijker, De zinmaker, NT2- Spraak, Het Begint met Taal, de VU-NT2, Stichting Lemat, Interbeek Support, Fiolet Taaltrainingen, Marijn Pool, David Hidajattoellah, Saskia Lamaker, Angelique Klep, de werkgroepen Alfabetisering en Inburgering en de medewerkers van de organisatie Studiedag NT2 18 MAART 2022.


 

Contact

Sabrina Braun
werkgroep.inburgering.bvnt2@gmail.com

Astrid Vossen
werkgroep.alfabetisering.bvnt2@gmail.com