Word lid!

13.00 - 17.00, online via Zoom.

11 juni 2021

Studiemiddag “Hoe komen we naar B1?”

Op vrijdagmiddag 11 juni organiseert de projectgroep “Hoe komen we naar B1?” een studiemiddag voor NT2-docenten.

De afgelopen maanden hebben experts in bijeenkomsten kennis en ervaringen uitgewisseld. Het uitgangspunt was daarbij: Hoe zorgen we ervoor dat ook cursisten met weinig schoolervaring kans maken op het behalen van het B1-niveau. Welke succesfactoren dragen bij aan het verbeteren van het onderwijs aan nieuwkomers?

Op onze website kan je de opbrengsten tot nu toe, blogs, interviews, pitches en tips lezen. Tijdens de studiemiddag gaan we dieper op de opbrengsten in. Het doel van de studiemiddag is jullie te informeren, met jullie van gedachten te wisselen en jullie handvatten te geven om de uitkomsten van het project in jullie eigen lespraktijk te kunnen toepassen.

We beginnen de middag met een plenair deel waarin we de opbrengsten van het project toelichten.

Meer informatie over wat er precies gaat veranderen kun je vinden op de volgende link:
https://www.divosa.nl/wijzigingenoverzicht-nieuwe-wet-inburgering

Na het plenaire deel zijn er zes workshops die in twee rondes gegeven worden.

Plenair (13.00 – 13.45)

  • De opbrengsten van het project zelf
  • Randvoorwaarden voor docenten

Pauze: 13.45-14.00

Workshops Ronde 1: 14.00 – 15.15 | Ronde 2: 15.30 – 16.45

  1. Wat is jouw antwoord op de vraag: ‘Hoe komen we naar B1?’
  2. De docent als coach, aansluiten bij de leervraag
  3. Werken aan leesvaardigheid en bevorderen leesplezier
  4. Werken aan versta- en uitspraakvaardigheden
  5. Werken aan mondelinge taalvaardigheid
  6. Stimuleren van Taalcontact/non-formeel taalaanbod

 

Via dit formulier kun je je aanmelden voor de gratis studiemiddag Hoe komen we naar B1?
https://www.survio.com/survey/d/aanmeldenstudiemiddagb1

Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Dus: vol is vol, docenten NT2 en hun coördinatoren hebben voorrang op mensen die geen docent zijn en leden van de BVNT2 hebben voorrang op mensen die geen lid zijn.

Loopt het storm, dan organiseren we in het najaar dezelfde studiemiddag gewoon nog een keer.

(I.v.m. de AVG-wetgeving: de persoonsgegevens die je hier invult, zullen zichtbaar zijn voor zowel de BVNT2-werkgroep Inburgering als voor het ITTA. Het ITTA gebruikt die gegevens uitsluitend voor deze studiemiddag.)