Word lid!

Werkgroep Inburgering BVNT2

15 november 2019

Studiemiddag over de nieuwe inburgering voor leden

Op vrijdag 15 november organiseert de werkgroep Inburgering een studiemiddag over de veranderingen in de inburgering.

Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe inburgeringsstelsel in werking. Er gaat heel wat veranderen: de rol van de gemeente, de brede intake en de drie leerroutes: B1, onderwijsroute en de Z-route.
Tijdens de studiemiddag wordt u bijgepraat door Maartje Groot , beleidsadviseur Inburgering van het ministerie van SZW.
Vervolgens krijgt u via de workshops alvast een blik in de NT2-toekomst waarin de inburgering veel meer dan nu ten dienste staat van werk en opleiding.

Het programma van de studiemiddag:

Inloop vanaf 13 uur
13.30 – 14.15 Centrale inleiding over de Veranderopgave Inburgering (VOI)
Door Maartje Groot van het ministerie van SZW
14.15 – 14.30 vragen
14.30 – 14.45 pauze
14.45 – 15.30 workshopronde 1
15.45 – 16.30 workshopronde 2
16.30 borrel

 

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 Utrecht

Kosten: € 30,-

 

U kunt zich hier aanmelden

 

Overzicht van de workshops

Aan de slag – SNTR ( Stichting nieuw thuis Rotterdam

Een integraal programma voor Alfa’s met als doel zelfredzaamheid
Het programma bestaat uit vier dagdelen, waarvan een dagdeel taalniveauverhoging, een dagdeel taal op de werkvloer, een dagdeel voorbereiding op (vrijwilligers)werk en een dagdeel stage.
In deze workshop leert u  ver het integraal programma en over de weerbarstigheid van de praktijk. U deelt ervaringen om met de uitdagingen die iedereen herkent om te gaan.

 

Netwerken voor stageplaats, werk en opleiding – SNTR

Het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. Arbeidsmarkttoeleiding is een belangrijk speerpunt in het programma van SNTR. Binnen SNTR is Michael Ogubai verantwoordelijk voor het zakelijke netwerk. Op welke manier zoekt hij de verbinding met de buitenwereld zodat deelnemers uit het SNTR-programma participatiemogelijkheden hebben? In deze workshop zal Michael Ogubai (coördinator loopbaan) meer vertellen over de aanpak die SNTR hanteert.

 

Inburgeren in de Horeca – Queridon

Taalschool Queridon biedt het programma doorgaande leerlijn werk en taal voor beroepen in de horeca. Deelnemers halen het inburgeringsexamen of een mbo-diploma op niveau 1 of 2. Bovendien stromen ze door naar een betaalde baan.
Docent NT2 Barbara Klomp en chef-kok Gerard Kluter vormen de directie van Stichting Queridon Taal & Horeca. Ze gaan vertellen hoe zij de doorgaande lijn van Nederlands leren, inburgeren naar een mbo-diploma en werk vormgeven.

 

E-wall, een digitaal CV – Fiolet Taaltrainingen

E-wall is een creatieve en eigenwijze manier om jezelf te presenteren op de arbeidsmarkt.
Monique Schoorl van Fiolet Taaltrainingen vertelt hoe zij E-wall gebruiken in hun inburgeringslessen.

 

Taal en veilig werken Fiolet Taaltrainingen

Hoe weten anderstaligen hoe zij veilig moeten werken binnen? Door middel van het Start werk & blijf veilig (SWB) voor anderstaligen. Fiolet biedt een e-learningprogramma en mondelinge trainingen voor veiligheid op de werkvloer. Monique Schoorl van Fiolet vertelt er meer over.

 

De Taalpraktijk  – Het werkwoord

De taal richten op en toepassen in de praktijk. Het klinkt voor de hand liggend, maar hoe organiseer je dat? En hoe krijgt dat vorm in de les? Komt het leren van de taal zelf dan wel genoeg aan bod?
Deel onze ervaringen vanuit het project De TaalPraktijk! Een project voor praktijkgericht taalonderwijs voor an(ders)alfabeten die het plafond al bereikt leken te hebben na 600 uur les in de klas. Door De TaalPraktijk! vinden zij beter hun weg en leren dagelijkse zaken zelfstandiger aan te pakken. Nieuwsgierig en enthousiast? De cursisten wel!

  

Nieuwkomers aan de slag met de Z-route – ITTA – workshop van anderhalf uur

Praktijkleren in de Z-route. Welke nieuwe rollen zijn er voor de Nt2-docent, hoe verbind je verschillende vormen van leren voor de inburgeraars in de Z-route die de taal niet uit een boekje leren.
Het ITTA geeft u handvatten in twee workshoprondes.

 

Dilemma’s van de gemeente – Annemarie Uhlenbeck

Annemarie Uhlenbeck is regisseur statushouders bij een middelgrote gemeente. Zij vertelt over de dilemma’s waar gemeenten tegenaan lopen en wisselt met u van gedachten wat taalaanbieders nu, vooruitlopend op 2021, al kunnen doen.