Word lid!

Werkgroep Inburgering BVNT2

15 november 2019

Studiemiddag over de nieuwe inburgering voor leden

Op 15 november 2019 organiseert de werkgroep inburgering een studiemiddag over de nieuwe inburgering voor leden van de BVNT2.
Drs. M.K. ( Maartje) Groot van SZW vertelt over de veranderopgave Inburgering, over de drie routes ( B1-, opleidings- en Z-route) en de rol van de gemeente.
Verder kunt u in workshoprondes  geïnformeerd worden over pilots en initiatieven vooruitlopend op de nieuwe inburgering.
Zet 15 november alvast in uw agenda. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.