Word lid!

15.00 - 17.00 uur

14 januari 2022

Webinar LASLLIAM

The Council of Europe Education Policy Division organiseert het webinar ”Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants (LASLLIAM)”.

Het LASLLIAM-team presenteert de resultaten van de nieuwe reference guide.
Kennis van de nieuwe refrence guide is belangrijk voor alfadocenten, omdat de reference guide vertaald wordt naar een nieuw Raamwerk Alfabetisering voor NT2. Daarom willen we je uitnodigen dit webinar te volgen en je op te geven via onderstaande link.
Het programma-overzicht van het webinar is bijgevoegd.

De werkgroep alfabetisering bvnt2

Link opgaveformulier hier.