Word lid!

Werkmiddag ‘NT2 Praktijk’

8 december 2017

Werkmiddag ISK’s

Georganiseerd door: De BVNT2 werkgroep ISK/NT2 voor jongeren
Datum en tijd: Vrijdag 8 december van 15-18u
Locatie: ISK Utrecht
Handig om mee te nemen: ‘NT2-praktijk’ methodes en ervaringen om elkaar mee
te inspireren
Kosten: betalen ter plekke : voor leden gratis, niet-leden €15,-
Aanmelden: mail naar iskwerkgroep@gmail.com
Hoe sluit het NT2-onderwijs het beste aan bij de ISK doelgroep die voorbereid moet worden
op het praktijkonderwijs of op een leerwerktraject? Deze doelgroep is namelijk vooral gebaat
bij DOEN en vraagt daarom om een praktische NT2-aanpak, waarbij opdrachten buiten de
school een belangrijk onderdeel vormen. Wat houdt zo’n aanpak in? En hoe kun je dat
vormgeven? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er zo snel mogelijk in de ISK praktijk
mee aan de slag kunnen?
Tijdens deze middag willen we graag met elkaar het antwoord vinden op deze vragen en
direct starten met een praktische uitwerking hiervan. Dit zal gebeuren aan de hand van de
‘Opdrachtkaarten voor buitenschools leren’ van Itta, welke na afloop van de werkmiddag
onderling met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Op deze manier heeft iedere deelnemer
een kleine database met bijbehorend netwerk als opstart voor zijn of haar NT2-praktijklessen
(overigens ook interessant voor de ISK Alfaleerlingen!). Tijdens de werkmiddag zullen Petra
Popma (Itta) en Fatima Bos (ISK, Leren 2) aanwezig zijn om de middag te begeleiden.