Word lid!

Folkert Kuiken

Berichten voor de leden

Bericht van de voorzitter

I.v.m. het aftreden van de voorzitter gaat de geplande ledenvergadering van 19 maart niet door. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt.


We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en (nog steeds) naar een penningmeester en een vertegenwoordiger van de Vlaamse leden. Al eerder hebben Wietske Zwaagstra (namens docenten in de inburgering) en Esther Dorsman (namens de zzp-ers) aangekondigd geen nieuwe termijn als bestuurslid te willen ingaan. Ook die functies zijn dus vacant. Heb je belangstelling, meld je dan aan via bestuur@bvnt2.org.