Word lid!

BVNT2 in het inburgeringsveld

Petitie tegen te lange wachttijden Inburgeringsexamen

30 mei 2017 –

NT2 docenten worden opgeroepen om een petitie te tekenen die ertoe moet leiden dat de wachttijd voor het examen verkort wordt (Petities.nl).

De lange wachttijden is ook volgens het bestuur BVNT2 een afschuwelijke misser (qua beleid en planning) en rampzalig voor de actieve inburgeraar.

De petitie is via deze link direct te bereiken. Hieronder de tekst vanuit het bestuur van de BVNT2.

Petitie voor maatregelen tegen lange wachttijden

In het land gaat een verzoek rond om te tekenen voor een petitie die  vraagt om maatregelen tegen de lange wachttijden voor de A2-Inburgeringsexamens.  

Het bestuur van de BVNT2 deelt de zorgen; lange wachttijden zijn zeer nadelig voor de inburgeraars en zeker wanneer de inburgeraar naast de wachttijd voor zijn eerste examen die van een eventuele herkansing voor een onderdeel er nog eens bij moet optellen, dan komt hij nogal snel in de problemen. Wij menen ook dat deze lange wachtduur helemaal niet nodig zou zijn geweest als de betrokken instanties tijdig de ontwikkelingen in deelname aan de inburgeringstrajecten hadden vergeleken met de beschikbare capaciteit voor afname van de examens. 

Ronduit vreemd vinden wij de tekst in de petitie die zegt dat de beoordeling van de examens maar enkele minuten zou duren. Iedereen docent weet dat het zorgvuldig beoordelen van gesproken en geschreven teksten door (meerdere) beoordelaars in een paar minuten niet kan. Dat kan alleen maar als het beoordelen van gesproken en geschreven responsen door de computer zou worden uitgevoerd, maar dat systeem van beoordelen door de computer is, na luid protest van docenten (zoals ook de initiatiefnemer van deze petitie) destijds afgeschaft. Het is vreemd om nu dan weer om terugkeer van computerbeoordelingen te vragen. De eis om een uitslag binnen een week is ook niet realistisch, gezien de tijd die nodig is voor de organisatie om bekwame en bevoegde beoordelaars het examenwerk spreken en schrijven te laten beoordelen. Maar een paar weken wachttijd (zoals bij de andere inburgeringsexamens: de Staatsexamens NT2) zou al heel redelijk zijn.

Wij hopen dat er een mogelijkheid komt om een Hef de lange wachttijden op – Petitie te ondertekenen. En dan zonder die malle toevoeging over het beoordelen van examenonderdelen in een paar minuten.

Het Bestuur van de BVNT2

 

 

Enquete onder Zelfstandig werkende NT2-docenten

10 mei 2017 – Op 10 februari was er een Studiemiddag van de Werkgroep ZO van de BVNT2. Er waren bijna 60 NT2-docenten. Van de verschillende workshops en presentaties zijn verslagen op de BVNT2-website  te vinden. 

Er was ook een workshop over Tarieven en Faciliteiten. Bij de ingang is aan de deelnemers gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. In de tabel hieronder zijn de antwoorden weergegeven. 31 NT2-docenten  hebben de enquête ingevuld. Bij verschillende vragen konden de docenten meerdere antwoorden geven. Bij sommige vragen is het aantal beantwoordende docenten minder dan 31 omdat het onderwerp niet relevant was of omdat men het antwoord niet wist.

Er is een kleine groep bevraagd en de groep is misschien ook niet representatief, maar toch zijn de antwoorden interessant om er even bij stil te staan.

 

Interessante uitkomsten
We zien dat de zzp-ers voor heel verschillende tarieven werken: het uurtarief varieert van 25-30€ tot 85€. De meeste docenten vinden een tarief onder 40 € niet redelijk. Een aantal docenten werkt bij verschillende aanbieders en krijgt verschillende uurtarieven uitbetaald. Bijna 1/3e deel van de docenten werkt voor een tarief van 35€ of minder. Maar een even groot aantal docenten werkt voor een tarief van meer dan 55€.

Bijna de helft van deze docenten krijgt geen vergoeding voor voorbereidingen en 1/3e ook geen reiskostenvergoeding. Voor overlegtijd wordt soms een vergoeding gegeven. Docenten zijn ook niet erg tevreden over de snelheid van betalen door de opdrachtgever.

Klik hier voor de resultaten van de enquete.

Bernadette Lengkeek / Simon Verhallen

 

Briefwisseling tussen bestuur BVNT2 en Blik op Werk mbt kwaliteitseisen NT2-docenten

2 februari 2016 – In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af te vragen waarom diploma’s en opleidingen van vóór 2005 niet zouden kunnen meewegen bij de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten.

In een reactie op deze brief geeft het bestuur van de beroepsvereniging aan zich verantwoordelijk te voelen voor de beschrijving van de competenties van de in zijn ogen bekwame NT2-docenten en voor de ontwikkeling van open en transparante procedures om die vakbekwaamheid te verwerven en/of aan te tonen. Dat wordt in 10 overwegingen toegelicht.
Lees hier de brief van mw. Schilder van Blik op WerkBrief.