Word lid!
Berichten voor de leden

BVNT2-reacties op de nieuwe Wet Inburgering worden verzameld

Het ministerie van SZW heeft een concept van de nieuwe Wet Inburgering vrijgegeven voor consultatie. De werkgroep AlfaNT2 en de werkgroep Inburgering zijn uitgenodigd om feedback  te leveren. Wie graag een steentje wil bijdragen aan die feedback (eind augustus is er een gesprek van de BVNT2 op het Ministerie) kan bijdragen doorsturen naar bestuur@BVNT2.org.

Zoek de wetstekst en de memorie van toelichting:

https://www.internetconsultatie.nl/