Word lid!
Berichten voor de leden

BVNT2 wil meer aandacht voor salaris en goede tarieven in politiek Den Haag

De afgelopen maanden heeft de BVNT2 in Den Haag op verschillende plaatsen aandacht gevraagd voor meer garanties voor een goed tarief voor zzp-ers en een normaal salaris voor NT2-docenten. Bij de politieke partijen is afgelopen zomer de bijgevoegde brief bezorgd en de nota tarieven en beloning van de BVNT2. Er is overleg geweest met de VNG over de tarieven en beloning; als gemeenten kwalitatief goede cursussen willen dan moeten er gekwalificeerde docenten aangezocht worden en goede docenten moeten redelijk betaald worden. De BVNT2 is ook op diverse momenten aangeschoven bij vooroverleggen over de nieuwe wet inburgering. Er is ook overleg met enkele grote gemeenten. Dat alles heeft nog niet tot concrete opbrengsten geleid; zie de reacties van de minister op de Kamervragen in onze Nieuwsbrief van augustus. We gaan nu opnieuw kamerleden benaderen.