Word lid!

Officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2

Docentenopleidingen in Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam i.s.m. Hogeschool Windesheim Zwolle

Centrum Archimedes Hogeschool Utrecht

Fontys Tilburg

Radboud in’to Languages Nijmegen

Uva Amsterdam

Taalbureau Olijhoek & Valk i.s.m. Verstaanbaar spreken

Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding