Word lid!

De BVNT2 organiseert begeleidingstrajecten

Begeleidingstrajecten voor EVC-kandidaten en actuele acties

Actuele begeleidingstrajecten staan onder activiteiten.

Docenten die op de wachtlijst staan, hebben voorrang.
Aanmelden: secretariaat@bvnt2.org

Begeleidingtrajecten voor docenten die zich willen certificeren

De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten voor docenten die aan de EVC-procedure willen deelnemen. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de BVNT2: secretariaat@bvnt2.org.

Indien er voldoende belangstelling is vanuit een regio proberen we bij het vaststellen van een locatie daar rekening mee te houden, dus graag aangeven waar u woont. Docenten die zich al hebben aangemeld en die bericht kregen dat ze op de wachtlijst staan, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Wie kunnen zich inschrijven

De EVC-procedure is uitsluitend gericht op NT2-docenten die in het verleden via nascholing en aanvullende training veel kennis hebben opgebouwd en door hun jarenlange ervaring met NT2-cursussen in verschillende settings, over veel bewijzen van hun bekwaamheid beschikken. Voor dat doel is een portfolio ontwikkeld met verschillende rubrieken voor die bewijsstukken; het assessment-gesprek is de plek om de vakbekwaamheid toe te lichten.

Het begeleidingstraject is bedoeld voor ervaren docenten die al competent zijn, maar geen certificaat hebben waarmee ze hun competenties kunnen aantonen. In het traject worden deze docenten ondersteund bij het samenstellen van hun portfolio en het doen van het assessment Competent docent NT2.

U kunt zich opgeven voor een begeleidingstraject, waarin u begeleid wordt bij het samenstellen van uw portfolio en waar u in de gelegenheid wordt gesteld om samen met anderen aan uw portfolio te werken. Het zijn drie bijeenkomsten begeleid door een gecertificeerd NT2-docent. 

Vooraf aan de eerste bijeenkomst leest u:
het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (2019)
het Bekwaamheidsportfolio competent NT2-docent
De Handleiding bekwaamheidsportfolio competent NT2-docent.
Het programma ziet er zo uit:

Aftrapbijeenkomst
Korte inleiding op het portfolio door een ervaren assessor van een van de instellingen die het assessment afnemen.
Eerste oefening met het invullen van een gedeelte.
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud en de procedure

Eerste begeleidingsbijeenkomst
Hoe kun je de toelichtingen schrijven?
Hoe kun je je competenties goed onder woorden brengen?
Ruimte om vragen te stellen en om ervaringen te delen.
Tussen bijeenkomst 1 en 2: start met het vullen van het portfolio en het verzamelen van bewijzen.

Tweede begeleidingsbijeenkomst
Informatie over het gesprek met de assessoren
Oefenen van het assessment door elkaar vragen te stellen
Ruimte om vragen te stellen, het delen van ervaringen, het lezen van elkaars teksten etc.

Algemene informatie
Aanmelden bij het secretariaat van de BVNT2 via aanmeldingsformulier (link naar webformulier)
Leden van de BVNT2 kunnen gratis meedoen. Niet-leden betalen €50. Meer informatie volgt via de mail, na inschrijving.
Plaatsing geschiedt op basis van datum van aanmelding.

Aanmelding EVC traject begeleiding

  Uw naam

  Uw Emailadres

  Uw adres


  Voor deelname aan het EVC-begeleidingstraject zijn een aantal eisen aan welke deelnemers moeten voldoen.

  Ik bevestig te voldoen aan de volgende punten:

  Voldoet u niet aan de bovenstaande criteria dan kunt u helaas niet deelnemen.  Privacy verklaring  99  −  97  =  

  Bij de reguliere EVC-procedure stelt de BVNT2 een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar van maximaal € 350. Wie twee jaar of langer lid is van de BVNT2 en hiervoor in aanmerking wil komen, kan een beargumenteerd verzoek indienen aan de hand van het Aanvraagformulier Vergoeding Assessment.