Word lid!

Taalbureau Olijhoek & Valk

Terug naar overzicht

 

Gegevens over de opleiding docent Nederlands als tweede taal van Taalbureau Olijhoek & Valk

Duur van de opleiding: 42 weken, exclusief vakanties
Aantal bijeenkomsten: startbijeenkomst van 2 uur, 3 bijeenkomsten van 3 uur, 13 bijeenkomsten van 6 uur
Studiebelastingsuren: ongeveer 800 uur inclusief 300 uur stage
Aantal deelnemers per groep: 12-16
Start: Gedurende het jaar zijn er 1 of 2 startdata. Voor precieze informatie: olijhoek-valk.nl
Locatie: Stayokay Den Haag, vlakbij station HS

 

Toelatingseisen

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift op minimaal taalniveau C1 / 4F en je beschikt minimaal over een hbo-werk- en denkniveau. Een onderwijsbevoegdheid is niet verplicht, maar je hebt wel aantoonbare interesse in en affiniteit met de doelgroep en met lesgeven & begeleiden.
Belangrijk is dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om zowel de opleidingsdagen te volgen, als om stage te lopen, je voor te bereiden en opdrachten te maken (15-20 uur studiebelasting per week). Je toont daarbij voldoende inzet in opdrachten en houdt contact met de opleiders. Ook sta je open voor feedback van je opleiders, stagebegeleider en cursisten, en ben je in staat zelf te reflecteren op je eigen functioneren en daar lering uit te trekken. Tot slot: je bent fysiek en mentaal fit genoeg om je een jaar lang intensief in te zetten, naast een eventuele baan, een andere studie of een druk privéleven.

Deze eisen en andere belangrijke punten komen ter sprake in het intakegesprek.

 

De opleiding

Elke opleidingsdag behandelt een onderwerp. In een opleidingsdag leer je over de inhoud van het onderwerp, ga je met opdrachten aan de slag, zijn er mogelijkheden tot nadenken, wissel je van gedachten met anderen, wissel je ervaringen uit, enz. Je legt de link met zowel je eigen lespraktijk als met de leefwereld van je cursisten.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn achtergronden van NT2-cursisten, het ERK en de taakgerichte benadering, de beginselen van de didactiek (een krachtige leeromgeving en instructies geven, een les opzetten), de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en de ondersteunende vaardigheden (woordenschat, uitspraak, grammatica). Tot slot besteden we aandacht aan feedback geven, alfabetiseren, praktijkgericht leren, interculturele competenties en differentiëren. Bij deze onderwerpen zijn de competenties van het Competentieprofiel Docent NT2 telkens het uitgangspunt. We refereren per opleidingsdag aan de (delen van) competenties die aan bod komen.

Transfer naar je eigen lessen is voor ons in elke opleidingsdag een belangrijk uitgangspunt. Daarom ruimen we ongeveer een uur in voor begeleide reflectie met andere deelnemers, op basis van vragen die wij aanleveren of met je eigen vragen. Ook krijg je na afloop een of meer opdrachten, die je met feedback weer terugkrijgt. Het betekent ook dat de situatie van je cursisten wordt meegenomen: we houden er rekening mee dat je bijvoorbeeld cursussen taal op het werk, ouderbetrokkenheid of inburgering verzorgt. En mocht je na afloop van een opleidingsdag nog met vragen zitten: uiteraard zijn we bereid je ook dan verder te helpen. Een aantal opdrachten kun je gebruiken voor het NT2-docentenportfolio. Je loopt 300 uur stage tijdens de opleiding. Voor een stageplek dien je zelf te zorgen, al kunnen we wel meedenken.

 

Beoordeling

De eindtermen van de opleiding zijn gebaseerd op het Competentieprofiel NT2-docent.
Na elke opleidingsdag maak je een aantal opdrachten (zie ook ‘De opleiding’). De opleiders beoordelen ze en je ontvangt zo nodig tips ter verbetering of advies om meer te lezen. Bij voldoende resultaat krijg je een certificaat met daarop de naam van de opleidingsdag, het doel en een verwijzing naar de bijbehorende competentie(s) uit het profiel Competent Docent NT2. Zijn de opdrachten niet voldoende gemaakt? Dan moet je ze, met onze tips, nog een keer maken of verbeteren. Tussentijds heb je een voortgangsgesprek o.b.v. een zelfgemaakte video-opname.

Heb je alle onderdelen van de opleiding met goed gevolg afgerond? Dan kun je opgaan voor het eindgesprek met een van de opleiders én een externe beoordelaar va de HvA. Bij voldoende resultaat ontvang je het overkoepelende certificaat van de opleiding en kun je als ‘startbekwaam NT2-docent’ aan de slag.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op olijhoek-valk.nl. Mail voor vragen naar info@olijhoek-valk.nl.

 

Terug naar overzicht