Word lid!
Berichten voor de leden

Concept nieuwe Wet Inburgering bijna klaar

Op dit moment legt het ministerie de laatste hand aan de tekst van de nieuwe wet inburgering. Minister Koolmees stuurt op 24 juni zijn plannen voor een nieuw stelsel naar de tweede kamer. Op 27 juni zal de Tweede Kamer er over vergaderen (de vergadering is via internet te volgen). In de maand juli is er een internetconsultatie; men kan de tekst dan inzien en er op reageren. De BVNT2 zal begin juni een brief sturen aan de Tweede-Kamerleden die Inburgering in hun portefeuille hebben en daarin de belangrijkste kwesties van de BVNT2 aan de orde stellen. (zoalsbetere tarieven en beloning; betere aanbestedingsregels zodat cowboys geen kans meer krijgen; meer aandacht voor trajecten voor laaggeletterden; betere examenkansen; e.d.). Het bestuur heeft hierover overleg met de werkgroepen.