Word lid!

Over de NT2-docent van het jaar 2016

Docent van het jaar 2016

Het bestuur heeft alle nominaties bekeken en bestudeerd. En is tot een eensluidend oordeel over de voordrachten gekomen.

Dit is het jury oordeel:

De NT2-docent van het jaar 2016 heeft een heleboel kwaliteiten. Hieronder volgen enkele kwalificaties van leidinggevenden, collega’s en studenten.

  • Zij is een buitengewoon vakbekwaam NT2-docent. Zij heeft enorm veel kennis, zowel van de materie (lesinhoudelijk), als van de didactische werkvormen.
  • Ze is een flexibele docent en een prettige collega waar anderen graag mee samenwerken en een docent die zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe (leer)situaties.
  • Ze werkt heel precies en nauwgezet, maar houdt tevens het totaaloverzicht; ze heeft een duidelijke en heldere manier van lesgeven en levert, altijd op tijd, keurig uitgewerkte lesverslagen en eindrapportages aan.
  • Ze is heel betrokken en bevlogen. Ze stelt cursisten centraal en probeert bij het lesgeven zoveel mogelijk uit te gaan van hun aanleg en voorkennis. Ze is betrokken en enthousiast en weet dat enthousiasme ook over te brengen op haar cursisten. Ze weet haar lessen goed in te delen en voor afwisseling te zorgen, zodat haar lessen niet saai worden. Ze kan goed observeren, waardoor ze bepaalde leerproblemen snel kan onderkennen en haar lesprogramma aanpassen.
  • Ze verzorgt taaltrainingen voor laag-, midden- en hoogopgeleiden, dus op alle taalniveaus, individueel en groepsgericht. Ze bereidt zich altijd tot in de puntjes voor, staat open voor nieuwe lesmethodes en voor gebruik van online instrumenten. Haar manier van lesgeven slaat altijd aan bij de deelnemers.
  • Voor collega’s is zij een luisterend oor en een ervaringsdeskundige die graag haar kennis deelt.
  • Ze richt zich in haar lessen op de ontwikkeling van het individu en houdt daarbij altijd de vooraf gestelde doelen in het oog.

Een student schrijft: “Ik vind haar lief en nuttig. Zij is heel slim en zij maakt Nederlands gemakkelijker voor mij.”

Een andere student zegt: “Ze is vrolijk, enthousiast, optimistisch en heeft een geduld zonder einde. Het is makkelijk om te leren met mijn docent.”

Het bestuur van de BVNT2 heeft als NT2-docent van het jaar 2016 gekozen: Mirjam Poolen

De winnaar

Als Docent van het Jaar nam Mirjam Poolen de Ineke van de Craats-bokaal in ontvangst. Bij de keuze voor de naamgeefster van de bokaal gaf het BVNT2-bestuur deze verklaring uit:

Elke 2 jaar organiseert het bestuur van de BV NT2 een verkiezing NT2-docent van het jaar. Dit jaar voor de achtste keer.

Een goede NT2-docent, dus een goede vakvrouw of vakman – en daar zijn er honderden, misschien wel duizenden van – is een voorbeeld en inspiratie voor haar of zijn collega’s. Om die reden wil de vereniging graag goede voorbeelden voor het voetlicht halen.

NT2- docenten in het land hebben collega’s genomineerd. Het bestuur van de BVNT2 heeft er één uit gekozen.
Aan de docent van het jaar wordt een bokaal uitgereikt die de naam draagt van een senior NT2-er van naam en faam, die bijzonder verdienstelijk is geweest voor het NT2-vakgebied en het NT2-onderwijs. De naamgever reikt de bokaal uit en overhandigt het jury rapport. Dat zal zo direct ook gebeuren.

Ineke van de Craats is vooral in het werkveld Alfa NT2 een begrip. Zij is onderzoeker, begeleider van onderzoekers, maar ook auteur van vele artikelen en een van de drijvende krachten achter het blad Alfa Nieuws. Ze geeft al sinds jaar en dag praatjes voor NT2-docenten en de zalen zitten altijd vol. Ineke wordt geprezen omdat ze op een begrijpelijke en toepasbare wijze vaak nogal complexe wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten toegankelijk maakt. Ineke snapt wat je met onderzoeksuitkomsten kunt doen in de klas of in lesmateriaal en dat laat ze zien.

Veel van de artikelen van Ineke worden gebruikt in docentenopleidingen je merkt dat de aankomende docenten die artikelen erg waarderen, dat zij op een andere manier gaan aankijken tegen hun onderwijs, en dat ze de door Ineke voorgestelde technieken en werkvormen ook daadwerkelijk proberen in te zetten in hun lessen.

Ook op deze conferentie was Ineke weer prominent aanwezig met het programma Diglin, dat ze samen met Friese en Nijmeegse collega’s ontwikkelde. We zijn Ineke dankbaar voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en voor de deskundigheidbevordering van zo vele NT2-docenten.