Word lid!
Berichten voor de leden

In Memoriam Anne-Mieke Janssen – van Dieten

Onlangs overleed Anne-Mieke Janssen-van Dieten. Zij werd 75 jaar.

Anne-Mieke wordt door veel vakgenoten beschouwd als de moeder van het NT2. Zij is vanaf het prille begin (vanaf ongeveer 1970) actief geweest in NT2 (dat toen nog Nederlands voor Buitenlanders heette). Zij was direct en actief betrokken bij ongeveer alle belangrijk gebeurtenissen in het NT2. Als wetenschappelijk medewerker en docent van de Radbouduniversiteit heeft zij veel aandacht kunnen besteden aan ontwikkeling van onderzoek, beleid, deskundigheidsbevordering, platforms, kennisuitwisseling en aan de verbreding van ons vakgebied. Zij was lange tijd de leidende figuur in de NT2 toets- en examenontwikkeling: de Instaptoets voor Anderstalige Volwassenen en daarna het Staatsexamen NT2. Annemieke heeft een hele stroom artikelen, rapporten en nota’s op haar naam staan. Annemiek ontbrak nooit op de talloze studiedagen en conferenties in de periode 1970 tot 2005. Na haar pensioen is zij actief gebleven binnen de BVNT2 en van haar hand is het Competentieprofiel NT2-docent.

Het NT2-onderwijs, het werkveld van de NT2-docenten, maar vooral alle professionals in ons vakgebied, danken veel aan Anne-Mieke. In het overlijdensbericht staat onder haar naam: NT2-er. Niet meer. NT2-er; in alle eenvoud: dat was ze, een NT2-er. Maar dan wel een van de allerbeste en een van de allerbelangrijkste. We zijn heel dankbaar.

Bestuur BVNT2