Word lid!
Actualiteiten

Inburgering op de schop (kopte de Telegraaf)

Minister Koolmees had op 13 december zijn eerste optreden in de Tweede Kamer. Hij had de dag
ervoor al de hoofdlijnen van zijn nieuwe beleid uit de doeken gedaan in een groot interview in De
Telegraaf.

Het Kamerdebat over Inburgering en Integratie werd voor een groot deel gevuld met gesteggel
tussen Kamerleden onderling. Uiteindelijk gaf de minister een inkijk in zijn nieuwe
inburgeringspolitiek. Niet alles op de schop, maar “het beste van twee werelden” . Dus een deel van
het oude beleid en voor een deel nieuw beleid.

Hoofdpunten:
1. Meer regie voor de gemeenten; regie over aanbesteding en selectie van aanbieders. De contouren
voor die gemeentelijke regie komen wel van de centrale overheid.
2. Snelle aanpak van de wachtlijsten voor het inburgeringsexamen.
3. Niveau B1 als ambitie; voor wie dat niet kan komen er alternatieven.
4. Meer aansluiting op WERK en als het kan ook al werk tijdens de periode van de taalopleiding.
5. Eigen verantwoordelijkheid inburgeraar blijft overeind, maar een deel daarvan gaat naar de
gemeenten.
6. De “lage” cijfers van Asscher (o.a. slagingspercentages) klopten niet .

In juni komt de minister met een uitgewerkt plan.