Word lid!
Berichten voor de leden

LOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

In de uitnodigingsbrief voor de Algemene Ledenvergadering staat
een verkeerde locatie genoemd.
De juiste locatie: restaurant Seven, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht.