Word lid!
Actualiteiten

Minister Koolmees stopt voorlopig met ONA-examengesprekken

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inburgering & Integratie) wil de
wachttijdenproblematiek bij het ONA-examen oplossen door kandidaten niet meer voor een
eindgesprek op te roepen. Kandidaten moeten wel kunnen aantonen dat ze 64 uur ONA-les gevolgd
hebben en ook een portfolio inleveren. Dat portfolio wordt op volledigheid gescreend. Om te
verhinderen dat kandidaten een portfolio van een ander overschrijven en inleveren zal de minister
plagiaat software gaan toepassen en steekproefsgewijze controles uitvoeren. Kandidaten die al aan
het werk zijn, kunnen misschien vrijstelling verwachten. Hoogopgeleide kandidaten die geen ONA-les
willen volgen maar wel een eindgesprek wensen, zullen die mogelijkheid krijgen.

Door examinatoren weg te halen bij ONA, hoopt de minister extra capaciteit vrij te maken voro de
beoordeling van spreek- en schrijfexamens.

Op den duur wil de minister ONA op en andere manier gaan organiseren, ook in overleg met de
gemeenten.

Brief aan 2e Kamer over ONA 4-2-018