Word lid!
Berichten voor de leden

Onlangs is de Werkgroep Zelfstandig Ondernemen van de BVNT2 in doelstelling verbreed.

Onlangs is de Werkgroep ZO (zelfstandig ondernemen) van de BVNT2 in doelstelling verbreed en
heet nu:

Werkgroep De NT2-docent op de Arbeidsmarkt; als zzp, freelance of in dienstverband.

We hebben gezien dat de ZZP-ers met niet-zzp- ers een aantal problemen gemeenschappelijk hebben.
In ieder geval de lage uurtarieven en soms ook de slechte werkomstandigheden.
Natuurlijk zijn er ook nog specifieke problemen die wel voor de ene groep gelden en niet voor de
andere groep: de btw-vrijstelling; de ontwikkelingen omtrent DBA, e.d, tegenover vast of tijdelijke
dienstverband). Niettemin zien we wel voordelen in deze verbreding. Waar apart acties nodig zijn
voor bepaald groepen, zullen die ook ondernomen worden. En waar gemeenschappelijke doelen zijn
gaat de BVNT2 voor beide groepen op de bres.
De werkgroep zal in juni nog een studiemiddag organiseren. Aankondigingen volgen snel.