Word lid!

Een algemeen beroepsregister voor NT2-docenten is op komst

Berichten voor de leden

Op komst: een algemeen beroepsregister voor NT2-docenten

De BVNT2 is voornemens om op korte termijn een algemene registratie van gecertificeerde NT2-docenten aan te leggen. Op dit moment staat op de website van de BVNT2 een register met de namen van alle NT2-docenten die met succes de EVC-procedure hebben afgerond en een certificaat Bekwaam NT2-docent hebben ontvangen van de lerarenopleiding waar zij het assessment hebben afgelegd.

De afgelopen 13 jaar hebben ook veel NT2-docenten een officiële NT2-lerarenopleiding afgerond en een Certificaat van die opleiding ontvangen. De BVNT2 wil de gegevens (de naam, de datum van het diploma, etc.) van deze NT2-docenten verzamelen en aan het algemene register toevoegen.

Het is algemeen bekend dat de BVNT2 daarbij het studiejaar 2005 als startdatum gebruikt. In dat jaar is het Competentieprofiel NT2-docent beschikbaar gekomen en als raamwerk gebruikt voor de aanpassing van de opleidingsprogramma’s van de NT2-docentenopleidingen in het HBO en bij de betreffende Universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Het Competentieprofiel werd op dat moment ook het referentiekader voor de EVC-procedure en het portfolio: alle NT2-docenten die daarvoor als NT2-docent werkzaam waren en daarnaast op diverse manieren theorie en didactische kennis hadden verzameld, was de EVC-procedure de gelegenheid om de reeds verworven kennis en vaardigheden te laten toetsen aan de hand van het competentieprofiel en aldus aan een officieel bewijs van bekwaamheid te komen. Op die manier konden alle bekwame NT2-docenten in Nederland en Vlaanderen aan dezelfde, algemene en objectieve kwaliteitscriteria beoordeeld worden.

NT2-docenten die in 2005 of daarna een postbachelor NT2 aan een HBO of Universiteit hebben gevolgd (een overzicht van de betreffende opleidingen vindt men op de website BVNT2.org) worden binnenkort uitgenodigd hun gegevens en een goed leesbaar kopie (pdf) op te sturen naar secretariaat@BVNT2.org. Hun naam zal dan uiteindelijk verschijnen in het Register op de website van de BVNT2.

We gaan dat Register openen vanaf 1 juni. Betrokken docenten krijgen daarover een bericht of lezen een algemene aankondiging hierover in onze Nieuwsbrief en op de BVNT2-website.