Word lid!
Berichten voor de leden

Presentatievoorstellen voor NT2-conferentie

Het is nog steeds mogelijk om een voorstel in te dienen voor een workshop voor de grote NT2-conferentie op 26 mei as. Het thema is Buitenschools leren en oefenen, een thema dat de afgelopen jaren steeds actueler is geworden. Hoe zorg je voor een goede taakverdeling tussen NT2-docent en een taalvrijwilliger, binnen en buiten de klas. Wat vertelt onderzoek ons over succesfactoren van het leren van een nieuwe taal in de praktijk? Welke inspirerende praktijkvoorbeelden zijn er? Zie ook het eerder geplaatste nieuwsbericht.

De programmacommissie van de werkgroep conferenties beoordeelt half februari de ingediende voorstellen. Presentatievoorstellen moeten uiterlijk 9 februari as. ingediend zijn bij secretariaat@bvnt2.org