Word lid!
Berichten voor de leden

Studiemiddag werkgroep ISK/NT2 voor jongeren: ’Lezen op de ISK in de praktijk’. ISK Tiel

Op 8 juni jl. vond de voorjaarsstudiemiddag van de werkgroep ISK/NT2 voor jongeren van de BVNT2 plaats. Het thema van de middag was ditmaal het leesonderwijs in de isk. Technisch lezen, leesstrategieën, woordenschatverwerving, leesplezier, leesbeleid. Iedereen kent het belang van lezen. Maar hoe richt je nou een leuke EN zinvolle leesles in?

Het belang van lezen

Het belang van lezen werd nog eens onderstreept door Rodaan Al Galidi, zoals hij dat per video ook twee weken eerder tijdens de BVNT2 conferentie had gedaan. Hierna gingen docenten uit Dordrecht, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Gorinchem, Delft, Arnhem, Nijmegen en Tiel aan de slag met het introduceren van nieuwe thema’s en  het delen van ervaringen. Lezen is een onderwerp dat ruim de aandacht krijgt in het onderwijs, maar er is nog veel winst te behalen, ook buiten de school. Door actief de samenwerking met bibliotheek te zoeken, zorg je voor aanbod dat vrij lezen mogelijk maakt. Docenten maakten verder kennis met samenwerkend lezen in de ISK en zagen hoe er gewerkt kan worden aan (technisch) lezen met de methode taal in stappen.

We hopen wederom dat iedereen geïnspireerd huiswaarts is gekeerd en dat we iedereen weer mogen verwelkomen op de volgende studiemiddag in het najaar! Ook bedanken we de ISK Tiel voor haar gastvrijheid en goede organisatie.

Ben je ISK-docent en lijkt het je leuk om met collega’s tijdens een (ongedwongen!) studiemiddag uit te wisselen, te delen en inspiratie op te doen rondom een relevant thema bij jou op school? Mail naar: secretariaat@bvnt2.org