Conferenties

Al sinds de oprichting organiseert de BVNT2 jaarlijks of tweejaarlijks een grote NT2-Conferentie. Met veel Nederlandse en Vlaamse bijdragen: van docenten en docententeams, van ondersteuners, van docentenopleiders, van uitgevers, van onderzoekers en hoogleraren en van maatschappelijke instellingen. Aan de conferenties nemen enkele honderden NT2-docenten deel. Er zijn meestal meer inschrijvers dan er plaatsen zijn. Jaarlijks breiden we de conferentie uit. De conferentie wordt bijna geheel door werkgroepsleden (vrijwilligers) voorbereid en uitgevoerd. Daarom kan de entreeprijs laag blijven. Behalve veel kennisontwikkelingen vaardigheidstraining is er ook veel gelegenheid om met collega’s uit te wisselen, formeel en informeel, en nieuwe publicaties en methoden te bewonderen. Centraal staan het NT2-docentschap en de kwaliteit van het NT2-onderwijs.

De werkgroep probeert voor alle verschillende onderwijsvormen (inburgering, ISK, beroepsopleidingen, hoger onderwijs, arbeidsmarkt, e.d.) een interessant en aantrekkelijk aanbod te scheppen.

Conferentie 2018

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen Op zaterdag 26 mei 2018 is de grote jaarlijkse BVNT2 conferentie in Amsterdam. Noteer alvast de datum! De conferentie staat dit jaar in het teken van één thema: Buitenschools leren en oefenen. Taalstages, taalvrijwilligers, een taalcafé, werkervaringsplaatsen digitale…

Conferentie 2017

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie. Deze is gepland op zaterdag 20 mei 2017 in Amsterdam. Zet deze datum alvast in je agenda!