Conferenties

Al sinds de oprichting organiseert de BVNT2 jaarlijks of tweejaarlijks een grote NT2-Conferentie. Met veel Nederlandse en Vlaamse bijdragen: van docenten en docententeams, van ondersteuners, van docentenopleiders, van uitgevers, van onderzoekers en hoogleraren en van maatschappelijke instellingen. Aan de conferenties nemen enkele honderden NT2-docenten deel. Er zijn meestal meer inschrijvers dan er plaatsen zijn. Jaarlijks breiden we de conferentie uit. De conferentie wordt bijna geheel door werkgroepsleden (vrijwilligers) voorbereid en uitgevoerd. Daarom kan de entreeprijs laag blijven. Behalve veel kennisontwikkelingen vaardigheidstraining is er ook veel gelegenheid om met collega’s uit te wisselen, formeel en informeel, en nieuwe publicaties en methoden te bewonderen. Centraal staan het NT2-docentschap en de kwaliteit van het NT2-onderwijs.

De werkgroep probeert voor alle verschillende onderwijsvormen (inburgering, ISK, beroepsopleidingen, hoger onderwijs, arbeidsmarkt, e.d.) een interessant en aantrekkelijk aanbod te scheppen.

Conferentie 2019

Oproep presentatievoorstellen: de werkgroep Conferenties hoopt, dat het weer een inspirerend en leerzaam programma wordt voor veel NT2-docenten. 

Conferentie 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.