Studiedagen

Met een vaste regelmaat worden er studiemIddagen georganIseerd door de BVNT2. Meestal zijn het thema’s en onderwerpen die door de Werkgroepen van de BVNT2 worden ingebracht. Elke werkgroep streeft ernaar om 1x per jaar een studiemiddag te organiseren. Soms gata het om erg onderwijsinhoudelijke onderwerpen of thema’s die primair de taalontwikkeling betreffen, maar ook politieke en professionele kwesties zijn onderwerp van een studiemiddag. Studiemiddagen (soms studiedagen) zijn toegankelijk voor leden en niet-leden, zij het voor een verschillende toegangsprijs. Sprekers zijn vaak specialisten of onderzoekers of belangrijke auteurs van methodes en proefschriften.

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Financiële steun studiedagen

Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).