Studiedagen

Met een vaste regelmaat worden er studiemIddagen georganIseerd door de BVNT2. Meestal zijn het thema’s en onderwerpen die door de Werkgroepen van de BVNT2 worden ingebracht. Elke werkgroep streeft ernaar om 1x per jaar een studiemiddag te organiseren. Soms gata het om erg onderwijsinhoudelijke onderwerpen of thema’s die primair de taalontwikkeling betreffen, maar ook politieke en professionele kwesties zijn onderwerp van een studiemiddag. Studiemiddagen (soms studiedagen) zijn toegankelijk voor leden en niet-leden, zij het voor een verschillende toegangsprijs. Sprekers zijn vaak specialisten of onderzoekers of belangrijke auteurs van methodes en proefschriften.

Studiedag alfabetisering

AANKONDIGING: Locatie: BCN Utrecht CS op de Catharijnesingel. Wegens grote belangstelling voor de studiedag op 16 november jl. organiseert de Werkgroep Alfabetisering van de BVNT2 dit voorjaar weer een dag over diverse aspecten van het alfa-onderwijs. Met workshops over auditieve discriminatie, creatief schrijven met alfa’s, spreekvaardigheid, activerende didactiek, diglin…

ISK/OKAN UITWISSELING VLAANDEREN 1, 2, 3 mei 2019

De groei in aantallen nieuwkomers heeft de afgelopen jaren geleid tot een nieuwe dynamiek op nieuwkomersscholen en in opleidingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Dit is op sommige vlakken in Vlaanderen anders aangepakt dan in Nederland. Op 1, 2 en 3 mei zullen we met een groep docenten, directeuren…

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Financiële steun studiedagen

Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).