Word lid!
Berichten voor de leden

Uitslag digitale stemming bekend

De uitslag van de stemming over de aangepaste procedure voor het certificaat competent docent NT2 is sinds vrijdag 24 april bekend. 1524 leden hebben een uitnodiging tot stemmen ontvangen, van wie we 482 geldige stemmen hebben ontvangen. 400 leden geven aan dat het bestuur het advies moet opvolgen, 82 hebben tegen het advies gestemd.

Wij beraden ons in de komende weken op de precieze uitvoering van het advies.