Word lid!
Actualiteiten

Visie& focus BVNT2 op belangenbehartiging eigen register

Tijdens de laatste ALV hebben we de toezegging gedaan om de leden regelmatiger op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen van en ons standpunt op het 2e Blik- op- Werk- register. We merken ook dat de onrust en onzekerheid die is ontstaan met betrekking tot dit 2e register voor NT2-docenten verder toeneemt. Daarom voelt de BVNT2 nogmaals de urgentie een aantal zaken hieromtrent te benoemen. De ontstane onrust is begrijpelijk, maar zorgt ook voor veel verschillende interpretaties van de mogelijke implicaties van een situatie met 2 registers. Middels deze publicatie wil het bestuur van de BVNT2 de onduidelijkheid en onrust wegnemen door de feitelijke toezeggingen van het ministerie SZW eenduidig uiteen te zetten.

Zoals in onze brief van 30 april jl. aan het ministerie SZW al uitgelegd, ziet de BVNT2 geen meerwaarde in de opzet van het 2e register. Of de opzet en uitrol van dit register moet doorgaan is echter niet aan de BVNT2. Het bestuur van de BVNT2 is zich momenteel aan het beraden op haar juridische & politieke positie in deze situatie en welke formele stappen genomen kunnen en moeten worden in de belangenbehartiging van de ruim 1800 BVNT2 geregistreerde docenten.

In de gesprekken met het ministerie SZW en Blik op Werk is meerdere malen formeel en ‘on the record’ bevestigd dat het register van de BVNT2 blijft bestaan en gezien en gewaardeerd blijft als formeel register voor NT2-docenten.

De bij de BVNT2 geregistreerde NT2-docenten hoeven zich niet in het 2e register te registreren. Een registratie in één van beide registers is voldoende om te voldoen aan de wettelijk eisen om les te mogen geven als NT2-docent.

Dit betekent ook dat alle aan het 2e BoW-register vastzittende eisen, zoals verplichte permanente educatie en een herregistratie elke 5 jaar, niet zullen gelden voor de BVNT2 geregistreerde NT2-docenten.

Dit zijn belangrijke toezeggingen die wij ons moeten realiseren. Er ontstaan nu een aantal (goedbedoelde) initiatieven vanuit verschillende werkgroepen om zich te verzetten tegen het 2e register en die betrokkenheid is uiteraard mooi. We moeten echter zorgen dat deze initiatieven en de stappen welke de BVNT2 en het bestuur momenteel overweegt elkaar ondersteunen in plaats van elkaar belemmeren.

Het bestuur en de werkgroepen van de BVNT2 zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er in de formele positie van onze NT2-docenten geen wijzigingen of onhaalbare aanvullende eisen komen. Nu niet en in de toekomst niet; alle focus, beslissingen en inspanningen van de BVNT2 en het bestuur zullen daar op gericht zijn.

Dank voor het meedenken, jullie betrokkenheid en het vertrouwen dat jullie in de BVNT2 hebben. Als we de krachten van al onze leden blijven bundelen kunnen wij in deze situatie samen sterk staan.
We houden jullie op de hoogte!

 

18 mei 2021 bestuur BVNT2