Word lid!
Berichten voor de leden

Voordracht NT2-docent van het jaar 2020

NT2-docenten, NT2-teams of leidinggevenden die een bijzondere NT2-docent willen nomineren, verzoeken wij om dit formulier vóór 5 mei te mailen naar: secretariaat@BVNT2.org
Het bestuur van de BVNT2 fungeert als jury. Op de grote BVNT2-conferentie van 16 mei wordt de bokaal uitgereikt.

Uw eigen gegevens zijn:

Naam:
Functie:
School/instelling:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoon werk:
E-mail:

De docent die u voordraagt is:

Naam:
Functie:
School/instelling:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoon werk:
E-mail:

 

Beantwoord de volgende drie vragen over de docent die u voordraagt:

1. Hoe functioneert de docent als beroepsbeoefenaar?
2. Hoe functioneert de docent als pedagoog/didacticus?
3. Op welk van genoemde gebieden, of door welke bijzondere activiteiten, onderscheidt de docent zich in het bijzonder? In welke zin?

Uw voordracht wint aan kracht als deze wordt ondersteund door cursisten of andere docenten, of als deze samen met andere docenten of cursisten wordt gedaan. Indien dit het geval is, geef dat dan hieronder aan (voeg eventueel bijlagen toe).

De volgende cursist(-en) / docent(-en) ondersteunen de voordracht omdat…