Word lid!

Werkgroep gericht op Zelfstandig Ondernemen

Zelfstandig Ondernemen

Deze groep heeft in elke regio een intervisiegroep opgericht, om ervaringen en kennis te delen en uit te wisselen. Het kan gaan over  specifieke vragen rondom de start van een eigen bedrijf, wat moet je allemaal doen, waar moet je je inschrijven, hoe zit het met BTW, CRKBO etc etc. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke vragen als je eenmaal begonnen bent: hoe moet ik onderhandelen met de opdrachtgevers, hoe motiveer ik mijn leerlingen, welke opdrachten vergroten de woordenschat.

Elk jaar organiseren zij een studiedag om de laatste informatie uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. In 2011 een studiedag over onderhandelen en in 2012 een informatiedag over BTW en CRKBO.

In 2014 organiseerde de werkgroep een studiedag over omgaan met sociale media. De studiemiddagen in 2015 en 2016 gingen vooral over het ZZP-schap en inhuur – en samenwerkingsovereenkomsten. DE werkgroep werkt nauw samen met FNV-Zelfstandigen en NRTO.