Word lid!
Actualiteiten

Zorgen om de Z-Route

In het werkveld van Alfabetisering NT2 leven breed gedeelde zorgen over het onderwijsaanbod voor de analfabete inburgeraar in de nieuwe inburgering.
Goed kunnen lezen en schrijven is enorm belangrijk in onze maatschappij, maar krijgt in de pilots voor de Z-route nauwelijks aandacht. Inburgeren zonder lezen en schrijven?

De leden van de Expertisegroep en de werkgroep Alfabetisering NT2 van de BVNT2 ontwikkelden daarom een advies dat zij aanbieden aan beleidsmakers en uitvoerders.

Als BVNT2 ondersteunen we dit advies, want we vinden dat elke inburgeraar de kans moet krijgen om goed te leren lezen en schrijven. Inburgering is immers gericht op volwaardige participatie en daar hoort geletterdheid zeker bij.

U kunt het volledige advies hier lezen.