Word lid!

Op 20 april a.s. vindt de jaarlijkse ALV plaats.

20 april 2021

Algemene ledenvergadering

Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur.

Plaats: online.

Op de agenda staan een korte terugblik 2020 (financieel, werkgroepen) en vooruitblik 2021, met o.a. de samenstelling van het bestuur.

Komt allen! Geef je op via secretariaat@bvnt2.org.

 

Op de ALV van 20-4-2021 zal gestemd worden over bestuursleden en zal in online sessies feedback opgehaald worden over een goed scenario voor de toekomst van de BVNT2. Er is geen stemming over register of scenario, slechts over nieuwe bestuursleden. Zie graag de informatie/stukken bij aanmelding voor de ALV 2021 (deadline aanmelding was 13-4-2021).

 

Het bestuur van de BVNT2 heeft dringend versterking nodig. Er zijn meerdere vacatures:
  1. Voorzitter. Iemand met bestuurlijke ervaring, een netwerk binnen de wereld van NT2. Een belangrijke taak zal zijn onderhouden van externe contacten en het behartigen van de belangen van docenten bij instanties als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de toezichthouder op inburgeringsonderwijs (nu nog Blik op Werk), De Taalunie en andere.
  2. Een penningmeester, verantwoordelijk voor de financiën: beheer van de gelden, aanvragen van subsidies, opstellen van de begroting in samenspraak met het bestuur, vaststellen en innen van contributies, mee beslissen over beleid.
  3. Een of twee vertegenwoordigers uit het veld, d.w.z. NT2-docenten met kennis van het inburgeringsonderwijs (onder de huidige en de nieuwe wet) en bijvoorbeeld een docent werkzaam als ZZP-er met kennis van de arbeidsmarkt voor NT2-docenten.
  4. Een of twee bestuursleden uit Vlaanderen, voor het uitwisseling, het werven van leden onder Vlaamse NT2-docenten, het organiseren van evenementen.

Meld je aan via bestuur@bvnt2.org.