Activiteiten

Onder dit kopje vindt u de activiteiten van de Beroepsvereniging.

Conferenties

Conferentie 2018

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen Op zaterdag 26 mei 2018 is de grote jaarlijkse BVNT2 conferentie in Amsterdam. Noteer alvast de datum! De conferentie staat dit jaar in het teken van één thema: Buitenschools leren en oefenen. Taalstages, taalvrijwilligers, een taalcafé, werkervaringsplaatsen digitale…

Conferentie 2017

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie. Deze is gepland op zaterdag 20 mei 2017 in Amsterdam. Zet deze datum alvast in je agenda!

Docent van het jaar

De ISK-NT2 docent van het jaar 2017

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar gekozen onder auspiciën van de Beroepsvereniging van NT2-docenten, de BVNT2. In 2017 wordt een nieuwe traditie gestart door het VO erbij te betrekken.

Grundtvig

European Flame

De zevende BVNT2-conferentie wordt gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014. De locatie is het – inmiddels vertrouwde – conferentieoord Bovendonk in Hoeven.

Publicaties

Vakwerk edities

Bestellen via secretariaat@bvnt2.org Sinds 2004 brengt de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als tweede taal periodiek bundels uit met artikelen over tweedetaalonderwijs. Ze bevatten de lezingen van conferenties en studiedagen. In alle bundels staat de link tussen theorie en onderwijspraktijk centraal. Specialisten…

Studiedagen

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Financiële steun studiedagen

Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).

Vergaderingen

Werkmiddag ISK’s

Georganiseerd door: De BVNT2 werkgroep ISK/NT2 voor jongeren Datum en tijd: Vrijdag 8 december van 15-18u Locatie: ISK Utrecht Handig om mee te nemen: ‘NT2-praktijk’ methodes en ervaringen om elkaar mee te inspireren Kosten: betalen ter plekke : voor leden gratis, niet-leden €15,- Aanmelden:…

Archief/Terugblik

NT2 en politiek

NT2 en de politiek De BVNT2 heeft als één van haar doelen het behartigen van de belangen van NT2-docenten. Regelmatig worden er acties richting Den Haag ondernomen om hete hangijzers onder de aandacht van politici te brengen. Onder het kopje Leden is de subknop met de naam nt2 en politiek te vinden die toegang geeft…

Briefwisseling met Blik op Werk

NB: Onderstaand bericht verscheen eerder als nieuwsbericht. Omdat het door recentere berichten steeds van de homepage verdwijnt en dit voor het bestuur van zeer groot belang wordt geacht voor onze beroepsgroep, krijgt het hier voorlopig een vaste plek. In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af…

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving

European Flame – Grundtvig-programma voor autonome woordenschatverwerving Zelf aan de slag met woordenschat – hoe pakt een autonome taalleerder dat (beter) aan? European Flame – Grundtvig programma levenslang leren 2013-2015 (Onderzoek en uitwisseling) Hoe zorgen we dat cursisten zelfstandig gaan werken aan hun woordenschat? We weten dat (veel) woorden…

Conferentie 2016

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie.