Hier vindt u berichten die voor de leden van de Beroepsvereniging van belang zijn.

Actualiteiten

Meer assessoren beschikbaar voor EVC

Onlangs zijn 14 assessoren gecertificeerd voor de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten in het kader van de EVC-procedures. Door deze extra capaciteit kunnen meer EVC-aanvragen door de NT2-lerarenopleidngen worden behandeld. Bij een assessment voor een EVC zijn zowel docenten van de opleidingen als een veldassessor betrokken. De…

Inburgering op de schop (kopte de Telegraaf)

Minister Koolmees had op 13 december zijn eerste optreden in de Tweede Kamer. Hij had de dag ervoor al de hoofdlijnen van zijn nieuwe beleid uit de doeken gedaan in een groot interview in De Telegraaf. Het Kamerdebat over Inburgering en Integratie werd voor een groot deel gevuld…

Berichten voor de leden

Minister Koolmees stopt voorlopig met ONA-examengesprekken

De minister van Sociale Za ken en Werkgelegenheid (Inburgering & Integratie) wil de wachttijdenproblematiek bij het ONA-examen oplossen door kandidaten niet meer voor een eindgesprek op te roepen. Kandidaten moeten wel kunnen aantonen dat ze 64 uur ONA-les gevolgd hebben en ook een portfolio inleveren. Dat portfolio…

Presentatievoorstellen voor NT2-conferentie

Het is nog steeds mogelijk om een voorstel in te dienen voor een workshop voor de grote NT2-conferentie op 26 mei as. Het thema is Buitenschools leren en oefenen, een thema dat de afgelopen jaren steeds actueler is geworden.

NT2-docenten gezocht voor onderzoek UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft ons gevraagd om de onderstaande oproep te verspreiden onder de NT2-docenten in Nederland en Vlaanderen. Dat doen we graag. Wie even een paar minuutjes over heeft, wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen.

Vakwerk 11 komt uit, begin januari

De nieuwe bundel Vakwerk 11 komt begin januari beschikbaar. Alle leden die op tijd hun contributie betaald hebben krijgen deze bundel als een Nieuwjaarscadeau opgestuurd. Leden die niet zeker weten of hun meest recente postadres bij het secretariaat bekend is, kunnen het beste een mail sturen naar…

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Grote BVNT2 Conferentie op 26 mei 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.