Hier vindt u berichten die voor de leden van de Beroepsvereniging van belang zijn.

Berichten voor de leden

Weer extra begeleidingstrajecten voor EVC-aanvragers

Op dit moment hebben zich al 1250 NT2-docenten ingeschreven in het beroepsregister. Het register groeit gestaag. Er is al enige tijd een wachtlijst van docenten die graag aan een begeleidingstraject van 3 bijeenkomsten willen deelnemen om samen aan het portfolio te werken en te horen hoe zij zich het beste…

BVNT2-reacties op de nieuwe Wet Inburgering worden verzameld

Het ministerie van SZW heeft een concept van de nieuwe Wet Inburgering vrijgegeven voor consultatie. De werkgroep AlfaNT2 en de werkgroep Inburgering zijn uitgenodigd om feedback  te leveren. Wie graag een steentje wil bijdragen aan die feedback (eind augustus is er een gesprek van de BVNT2 op het Ministerie) kan…

Concept nieuwe Wet Inburgering bijna klaar

Op dit moment legt het ministerie de laatste hand aan de tekst van de nieuwe wet inburgering. Minister Koolmees stuurt op 24 juni zijn plannen voor een nieuw stelsel naar de tweede kamer. Op 27 juni zal de Tweede Kamer er over vergaderen (de vergadering is via internet te volgen).

NT2-docent van het jaar

Op de bijzonder druk bezochte conferentie van 18 mei is de uitslag van de verkiezing van de NT2-docent van het jaar bekend gemaakt. De Margreet Verboog Bokaal is door de naamgeefster overhandigd aan Jedidja Witmer. Een heel bijzondere NT2-docent, dat is zeker. Hier staat het jury rapport.

Tarieven en beloning  Bekwame NT2-docenten

Soorten dienstverband/inhuur 1. NT2-docenten in dienst bij een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling Er zijn veel NT2-docenten in reguliere, tijdelijke of vaste dienst van universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs (ISK bij voorbeeld). Wie in reguliere tijdelijke of vaste dienst is, zal meestel wel betaald worden volgens de onderwijs-CAO. Niettemin…

In 2019 verhoging van tarief EVC

De lerarenopleidingen die namens de BVNT2 de assessments afnemen voor het EVC-Certificaat zullen in 2019 hun tarief verhogen. Zij rekenden de afgelopen 7 jaar 850 euro. Dat wordt in 2019 950 euro. De betreffende opleidingen staan in het overzicht Convenantpartners op deze website onder Certificering en EVC.

In het voorjaar 2019 weer een grote BVNT2-Conferentie.

De grote NT2-conferentie zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 18 mei in Utrecht, op een van de locaties van de HU in de Uithof, Padualaan 101. Het thema van de conferentie is: HET VAKMANSCHAP VAN DE NT2-DOCENT. Hoe kun je je vakmanschap/vakvrouwschap blijven ontwikkelen als NT2-docent? Hoe werkt een vakkundig…

In Memoriam Anne-Mieke Janssen – van Dieten

Onlangs overleed Anne-Mieke Janssen-van Dieten. Zij werd 75 jaar. Anne-Mieke wordt door veel vakgenoten beschouwd als de moeder van het NT2. Zij is vanaf het prille begin (vanaf ongeveer 1970) actief geweest in NT2 (dat toen nog Nederlands voor Buitenlanders heette). Zij was direct en actief betrokken bij ongeveer alle…

NT2-docenten gezocht voor onderzoek UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft ons gevraagd om de onderstaande oproep te verspreiden onder de NT2-docenten in Nederland en Vlaanderen. Dat doen we graag. Wie even een paar minuutjes over heeft, wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen.

Grote BVNT2 Conferentie op 26 mei 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.

Actualiteiten

BVNT2 studiereis Vlaanderen: inzichten in het Vlaamse OKAN (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) onderwijs.

Op 1, 2 en 3 mei 2019 hebben vijftien onderwijsprofessionals uit Nederland deelgenomen aan een door de BVNT2 georganiseerde uitwisseling naar Vlaanderen. Doelstelling was om te leren hoe het Vlaamse onderwijssysteem voor leerlingen in de leeftijd 12-18 georganiseerd is, hoe men er omgaat met nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt aan NT2 en wat er wellicht te leren valt uit de Vlaamse situatie.

ISK/OKAN UITWISSELING VLAANDEREN 1, 2, 3 mei 2019

De BVNT2 bestaat niet alleen voor Nederlandse docenten, ook Vlaamse collega’s zijn aangesloten bij de beroepsvereniging, die dit jaar 16 jaar bestaat. Aan beide zijdes van de grens werken NT2-collega’s met leerlingen in de leeftijd van 12-18 die zich voorbereiden op een schoolcarrière in een nieuw land. De zogenoemde onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is de Vlaamse equivalent van ISK-onderwijs in Nederland.

Klachten over Inburgering

Voor klachten over Inburgering kan men tegenwoordig terecht bij: Klachten@ikwilinburgeren.nl. Dit is een voorziening van Blik op werk. Sinds kort heeft BOW extra formatie voor de klachtenbehandeling. Op die manier kunnen klachten sneller behandeld worden. De website is er voor zowel inburgeraars, als docenten, als taalaanbieders.

Ministerie maakt resultaten Inburgering bekend.

Aan de leden van de BVNT2; over Resultaten Inburgering Hieronder, vers van de pers, een overzicht van de resultaten van de Inburgering van de afgelopen jaren. We geven hier enkele observaties waarvan de meeste het bestuur ernstig verontrusten. 1.We kunnen niet zien op welk niveau het examen voor de inburgering…

Meer assessoren beschikbaar voor EVC

Onlangs zijn 14 assessoren gecertificeerd voor de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten in het kader van de EVC-procedures. Door deze extra capaciteit kunnen meer EVC-aanvragen door de NT2-lerarenopleidngen worden behandeld. Bij een assessment voor een EVC zijn zowel docenten van de opleidingen als een veldassessor betrokken. De…

Inburgering op de schop (kopte de Telegraaf)

Minister Koolmees had op 13 december zijn eerste optreden in de Tweede Kamer. Hij had de dag ervoor al de hoofdlijnen van zijn nieuwe beleid uit de doeken gedaan in een groot interview in De Telegraaf. Het Kamerdebat over Inburgering en Integratie werd voor een groot deel gevuld…