Hier vindt u berichten die voor de leden van de Beroepsvereniging van belang zijn.

Berichten voor de leden

Aankondiging Algemene Ledenvergadering BVNT2

Op vrijdag 23 juni zal tijdens de Grote Lustrum Conferentie de ALV plaatsvinden. Deze is toegankelijk voor leden. De ALV start vrijdag 23 juni om 16.30 uur in het Postillion Hotel in Bunnik. We zullen de agenda en de vergaderstukken twee weken voorafgaand aan de ALV op het besloten ledengedeelte…

Inschrijving lustrumconferentie verlengd: aanmelden kan nog tot 9 juni.

Met veel plezier kunnen we inmiddels meer vertellen over alle activiteiten op de lustrumconferentie op 23 en 24 juni in Bunnik. Vrijdag 23 juni openen we de conferentie met een paneldiscussie over ‘hot topics’ in de NT2- en inburgeringswereld. De panelleden zullen een goede vertegenwoordiging zijn van ons brede werkveld. Zaterdag…

Eerlijk loon voor NT2- docenten bij de inburgering

Naar aanleiding van de veranderingen bij de inburgering in het nieuwe jaar, heeft Tweede Kamerlid en PvdA’er Gijs van Dijk een motie ingediend om te zorgen voor een eerlijk loon voor de docenten. Voorafgaand heeft hij met BVNT2 overleg gehad en daarna een petitie gestart in samenwerking met BVNT2. Er…

Eerste kennismaking BVNT2 en AOB

Vandaag heeft BVNT2 een eerste kennismaking gehad met de voorzitter en secretaris van de AOB (Algemene Onderwijsbond). Het was een fijne eerste kennismaking met huiswerk voor beide partijen voor het vervolggesprek. Er is gesproken over intensieve samenwerking en in hoeverre dit mogelijk zou kunnen zijn. Het bestuur is zich ervan…

Nieuwe publicatie BVNT2: Over de leerbaarheidstoets

In het kader van de nieuwe inburgering gaat het Ministerie van SZW ook opnieuw een Leerbaarheidstoets introduceren. Gemeenten hebben daar ook veel belangstelling voor. Vanuit de BVNT2 worden kanttekeningen geplaatst bij zo’n instrument. Veel AlfaNT2-docenten en NT2-deskundigen waarschuwen. Zij zien liever een meer bij de doelgroep passende oplossing: een intake- en observatieprocedure.

Uitslag digitale stemming bekend

De uitslag van de stemming over de aangepaste procedure voor het certificaat competent docent NT2 is sinds vrijdag 24 april bekend. 1524 leden hebben een uitnodiging tot stemmen ontvangen, van wie we 482 geldige stemmen hebben ontvangen. 400 leden geven aan dat het bestuur het advies moet opvolgen, 82 hebben tegen het advies gestemd

Veel verwarring over het afstandsonderwijsNT2 in de Inburgering

De afgelopen week werd NT2-onderwijs in de Inburgering verrast met een bericht van BOW en een Servicebericht van SZW over afstandsonderwijs in de Inburgering. Eerste punt is: Afstandsonderwijs mag weer (zoals in de rest van het Nederlandse onderwijs).Maar niet voor Alfa-leerders en laaggelettterden. Enorme verbazing en verontwaardiging in NT2-land.

Advies aan BVNT2

Het advies in opdracht van BVNT2 over de toelating tot het register docent NT2 is beschikbaar voor de leden van de BVNT2. Leden loggen in om het document te lezen.

Voordracht NT2-docent van het jaar 2020

NT2-docenten, NT2-teams of leidinggevenden die een bijzondere NT2-docent willen nomineren, verzoeken wij om dit formulier vóór 5 mei te mailen naar: secretariaat@BVNT2.org Het bestuur van de BVNT2 fungeert als jury. Op de grote BVNT2-conferentie van 16 mei wordt de bokaal uitgereikt. Uw eigen gegevens zijn: Naam: Functie:…

Weer extra begeleidingstrajecten voor EVC-aanvragers

Op dit moment hebben zich al 1250 NT2-docenten ingeschreven in het beroepsregister. Het register groeit gestaag. Er is al enige tijd een wachtlijst van docenten die graag aan een begeleidingstraject van 3 bijeenkomsten willen deelnemen om samen aan het portfolio te werken en te horen hoe zij zich het beste…

BVNT2-reacties op de nieuwe Wet Inburgering worden verzameld

Het ministerie van SZW heeft een concept van de nieuwe Wet Inburgering vrijgegeven voor consultatie. De werkgroep AlfaNT2 en de werkgroep Inburgering zijn uitgenodigd om feedback  te leveren. Wie graag een steentje wil bijdragen aan die feedback (eind augustus is er een gesprek van de BVNT2 op het Ministerie) kan…

Concept nieuwe Wet Inburgering bijna klaar

Op dit moment legt het ministerie de laatste hand aan de tekst van de nieuwe wet inburgering. Minister Koolmees stuurt op 24 juni zijn plannen voor een nieuw stelsel naar de tweede kamer. Op 27 juni zal de Tweede Kamer er over vergaderen (de vergadering is via internet te volgen).

Tarieven en beloning  Bekwame NT2-docenten

Soorten dienstverband/inhuur 1. NT2-docenten in dienst bij een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling Er zijn veel NT2-docenten in reguliere, tijdelijke of vaste dienst van universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs (ISK bijvoorbeeld). Wie in reguliere tijdelijke of vaste dienst is, zal meestal wel betaald worden volgens de onderwijs-CAO. Niettemin zijn…

In 2019 verhoging van tarief EVC

De lerarenopleidingen die namens de BVNT2 de assessments afnemen voor het EVC-Certificaat zullen in 2019 hun tarief verhogen. Zij rekenden de afgelopen 7 jaar 850 euro. Dat wordt in 2019 950 euro. De betreffende opleidingen staan in het overzicht Convenantpartners op deze website onder Certificering en EVC.

In het voorjaar 2019 weer een grote BVNT2-Conferentie.

De grote NT2-conferentie zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 18 mei in Utrecht, op een van de locaties van de HU in de Uithof, Padualaan 101. Het thema van de conferentie is: HET VAKMANSCHAP VAN DE NT2-DOCENT. Hoe kun je je vakmanschap/vakvrouwschap blijven ontwikkelen als NT2-docent? Hoe werkt een vakkundig…

In Memoriam Anne-Mieke Janssen – van Dieten

Onlangs overleed Anne-Mieke Janssen-van Dieten. Zij werd 75 jaar. Anne-Mieke wordt door veel vakgenoten beschouwd als de moeder van het NT2. Zij is vanaf het prille begin (vanaf ongeveer 1970) actief geweest in NT2 (dat toen nog Nederlands voor Buitenlanders heette). Zij was direct en actief betrokken bij ongeveer alle…

NT2-docenten gezocht voor onderzoek UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft ons gevraagd om de onderstaande oproep te verspreiden onder de NT2-docenten in Nederland en Vlaanderen. Dat doen we graag. Wie even een paar minuutjes over heeft, wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen.

Grote BVNT2 Conferentie op 26 mei 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.

Actualiteiten

Uitreiking SV bokaal

Tijdens de BVNT2 conferentie kreeg het fysiek en online publiek een videoboodschap te zien van oprichter Simon Verhallen. Hij gaf daar ook de voorzet voor de NT2-docent van het jaar. Ivm het geluid hier nogmaals te bekijken en beluisteren. Hier ook nog de link van de crowdfundingsactie voor zijn project:…

Visie& focus BVNT2 op belangenbehartiging eigen register

Tijdens de laatste ALV hebben we de toezegging gedaan om de leden regelmatiger op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen van en ons standpunt op het 2e Blik- op- Werk- register. We merken ook dat de onrust en onzekerheid die is ontstaan met betrekking tot dit 2e register voor…

Zorgen om de Z-Route

In het werkveld van Alfabetisering NT2 leven breed gedeelde zorgen over het onderwijsaanbod voor de analfabete inburgeraar in de nieuwe inburgering. Goed kunnen lezen en schrijven is enorm belangrijk in onze maatschappij, maar krijgt in de pilots voor de Z-route nauwelijks aandacht. Inburgeren zonder lezen en schrijven? De leden…

Eerste ISK-docenten nieuwe opleiding Utrecht binnenkort gecertificeerd

Ondanks alle coronaperikelen zal binnenkort de eerste lichting ISK-docenten worden gecertificeerd die de nieuwe Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK in Utrecht volgden. De opleiding Docent NT2 bestaat al geruime tijd, maar vorig studiejaar is de Hogeschool Utrecht gestart met een variant die speciaal gericht is op ISK-docenten. In deze opleidingsvariant…

Nieuw forum gelanceerd

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuw forum. Als u lid bent van de BVNT2 of ingeschreven staat in het register kunt u inloggen met uw Mijn BVNT2 account. Uw berichten van het oude forum zijn tevens overgezet. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van het nieuwe forum…

BVNT2 stuurt brandbrief naar minister Koolmees

De opschorting van NT2-lessen in Inburgering en Volwasseneneducatie kan heel slecht uitvallen voor zelfstandig werkende NT2-docenten. Er is in onze beroepsgroep veel onrust. De BVNT2 heeft DUO en SZW gevraagd om snelle aanpassing van regelgeving en overleg over de nadelige consequenties van de opschorting.

Voordracht NT2-docent van het jaar 2020

NT2-docenten, NT2-teams of leidinggevenden die een bijzondere NT2-docent willen nomineren, verzoeken wij om het formulier (zie website BVNT2) vóór 5 mei te mailen naar: secretariaat@BVNT2.org Op de grote BVNT2-conferentie van 16 mei wordt de bokaal uitgereikt.

BVNT2 studiereis Vlaanderen: inzichten in het Vlaamse OKAN (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) onderwijs.

Op 1, 2 en 3 mei 2019 hebben vijftien onderwijsprofessionals uit Nederland deelgenomen aan een door de BVNT2 georganiseerde uitwisseling naar Vlaanderen. Doelstelling was om te leren hoe het Vlaamse onderwijssysteem voor leerlingen in de leeftijd 12-18 georganiseerd is, hoe men er omgaat met nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt aan NT2 en wat er wellicht te leren valt uit de Vlaamse situatie.

ISK/OKAN UITWISSELING VLAANDEREN 1, 2, 3 mei 2019

De BVNT2 bestaat niet alleen voor Nederlandse docenten, ook Vlaamse collega’s zijn aangesloten bij de beroepsvereniging, die dit jaar 16 jaar bestaat. Aan beide zijdes van de grens werken NT2-collega’s met leerlingen in de leeftijd van 12-18 die zich voorbereiden op een schoolcarrière in een nieuw land. De zogenoemde onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is de Vlaamse equivalent van ISK-onderwijs in Nederland.

Klachten over Inburgering

Voor klachten over Inburgering kan men tegenwoordig terecht bij: Klachten@ikwilinburgeren.nl. Dit is een voorziening van Blik op werk. Sinds kort heeft BOW extra formatie voor de klachtenbehandeling. Op die manier kunnen klachten sneller behandeld worden. De website is er voor zowel inburgeraars, als docenten, als taalaanbieders.

Ministerie maakt resultaten Inburgering bekend.

Aan de leden van de BVNT2; over Resultaten Inburgering Hieronder, vers van de pers, een overzicht van de resultaten van de Inburgering van de afgelopen jaren. We geven hier enkele observaties waarvan de meeste het bestuur ernstig verontrusten. 1.We kunnen niet zien op welk niveau het examen voor de inburgering…

Meer assessoren beschikbaar voor EVC

Onlangs zijn 14 assessoren gecertificeerd voor de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten in het kader van de EVC-procedures. Door deze extra capaciteit kunnen meer EVC-aanvragen door de NT2-lerarenopleidngen worden behandeld. Bij een assessment voor een EVC zijn zowel docenten van de opleidingen als een veldassessor betrokken. De…

Inburgering op de schop (kopte de Telegraaf)

Minister Koolmees had op 13 december zijn eerste optreden in de Tweede Kamer. Hij had de dag ervoor al de hoofdlijnen van zijn nieuwe beleid uit de doeken gedaan in een groot interview in De Telegraaf. Het Kamerdebat over Inburgering en Integratie werd voor een groot deel gevuld…