Word lid!

Doelstellingen en relatie tot commerciëlepartijen

Over de BVNT2

Ieder vak heeft een beroepsvereniging en een erkend diploma. NT2, met een groot werkveld in de beroeps- en volwassenen-educatie en in het voortgezet onderwijs, had dat lange tijd niet. Dat is echter veranderd. Na een korte periode van voorbereiding is op 28 januari 2003 de beroepsvereniging van docenten NT2 opgericht.

 

Waar wil de beroepsvereniging zich mee bezig houden?
Informatie-uitwisseling
Een website met informatie, publicaties in LES en andere vakbladen, een archief, onderlinge informatie-uitwisseling (lesideeën, lesmateriaal) op ‘virtuele ontmoetingsplaatsen’, een discussieplatform, studiewerkgroepen rond bepaalde actuele thema’s, attenderen op nieuwe publicaties en lesmateriaal en zo verder.

Belangenbehartiging
Opstellen van kwalificaties voor NT2-docenten, registratie als erkend docent, fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner van politiek en overheidsinstanties, als trefpunt voor docenten, afnemers (cursisten / studenten) en instellingen, als belangenbehartiger van het NT2 vakgebied.

Deskundigheidsbevordering
Ondersteuning bij scholings- en ontwikkelingsvragen, visie-ontwikkeling, NT2-(na)scholingsaanbod in kaart brengen, studiedagen en NT2-conferentie (mede)organiseren, studiereizen, collega’s informeren over recent onderzoek. Lees meer.

 

Bestuur

Esther Hettema ter Beek       Voorzitter
Lidy Zijlmans
Angelique Klep PR & communicatie
Harriët Rolaf

 

Werkgroepen
De vereniging kent een groot aantal actieve leden. Een deel daarvan heeft de krachten gebundeld in werkgroepen rond thema’s die actueel zijn of waar zij specifieke deskundigheid in hebben.

Leden kunnen zich altijd aansluiten bij een werkgroep of het initiatief nemen tot een nieuwe werkgroep. De vereniging probeert in alle werkgroepen zowel leden uit Vlaanderen als Nederland te krijgen.

Neem contact op met de voorzitter of stuur een mail naar de secretaris van de BVNT2 mail als u mee wilt doen of een idee heeft voor een nieuwe werkgroep.
Meer informatie over de verschillende werkgroepen vindt u hier.

 

De nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt regelmatig. In de Nieuwsbrief worden berichten geplaatst uit de Vereniging, maar ook over actuele (politieke) ontwikkelingen in het NT2 veld of de inburgering. Mocht u ideeën voor de content dan kunt u de redacteur mailen. De redacteur is Angelique Klep, mail.


Lid worden

Klik rechtsboven op de knop ‘lid worden’ en vul de verplichte velden in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een factuur. U kunt na uw betaling van de contributie gebruik maken van het ledendeel van de website.

 

Lidmaatschap
Wij bieden 2 soorten lidmaatschap aan:

  1. Volledig lid
    De kosten voor volledig lid zijn 100 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u alle eerder genoemde diensten en producten.
  2. Student lid
    De kosten voor een student lid zijn 50 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u alle eerder genoemde diensten en producten. Om in aanmerking te komen voor student lid is het noodzakelijk dat u een kopie van een studentenkaart of een ander bewijs waaruit blijkt dat u student bent.


Ledenadministratie
In Mijn BVNT2 kunt u uw gegevens inzien. Hier kunt u ook (email)adreswijzigingen doorgeven en kunt u uw contributie betalen of uw lidmaatschap opzeggen.
Voor overige zaken m.b.t. uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat mail.

 

Statuten
Hier zijn de Statuten BVNT2 te downloaden.

 

Algemene voorwaarden
Hier zijn de algmene voorwaarden te downloaden.

 

De BVNT2 en commerciële partijen.

Aanleiding
Met de regelmaat van de klok bereikt het bestuur of één van de werkgroepen een verzoek van een uitgever of andere organisatie tot samenwerking of medewerking. De BVNT2 is enerzijds blij met deze verzoeken, omdat de belangen van deze organisaties niet zelden overlappen met de doelstellingen die de BVNT2 zich gesteld heeft.

Anderzijds wil de BVNT2 haar onafhankelijkheid bewaken en voorkomen dat partijen zich achtergesteld voelen bij andere –wellicht concurrerende -partijen. In deze notitie worden de  uitgangspunten van het beleid t.a.v. commerciële partijen op een rij gezet.. Bestuur en werkgroepen kunnen hun besluiten toetsen aan de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen