Werkgroepen

De BVNT2 wil graag een vereniging van actieve leden zijn. Veel BVNT2-leden komen naar studiemiddagen, conferentioes en andere gebeurtenissen. Om met collega’s in contact te komen en om te netwerken en informatie en kennis te delen.
 
Eén van de pijlers van de BVNT2 zijn de werkgroepen. In werkgroepen werken NT2-docenten samen om een bepaald thema in ons vakgebied verder uit te diepen en daarover deskundigheid te verspreiden. De meeste studiemiddagen worden georganiseerd door de betreffende werkgroepen.
 
Er zijn docenten die zich bezig houden met alfaleerders en zich hebben verenigd in een werkgroep ANT2. Zij die geïnteresseerd zijn in het toepassen van digitale hulpmiddelen bij het verwerven van NT2 organiseren met een zekere regelmatig bijeenkomsten of studiedagen over dat onderwerp. De BVNT2 heeft een actieve club van logopedisten/NT2-docenten uit Vlaanderen en Nderland die geregeld bijen komen en samen aan producten werken die zij weer verder verspreiden onder de NT2-docenten.
 
Een werkgroep bestaat uit twee of meer personen. De leden van een werkgroep stellen zelf doel en activiteitenrooster samen en laten dat aan de overige leden weten via de jaarlijkse ledenvergadering. Reiskosten en andere kleine vergaderkosten worden vergoed uit de verenigingskas.
 
Werkgroepen laten via de Nieuwsbrief en de BVNT2website aan de leden weten wat ze doen en wanneer er activiteiten zijn.
 
Geef je op als werkgroepslid. Hieronder de werkgroepen en de contactpersonen.