Werkgroep gericht op innovaties en deskundigheidsbevordering

ICT en Blended Learning en Afstandsleren

Deze werkgroep bestaat al een aantal jaren. De werkgroep heeft al verschillende druk bezochte studiemiddagen georganiseerd. De werkgroep brengt Vlaamse en Nederlandse digitale producten en sprekers bijeen in de studiemiddagen. De werkgroep wil een platform zijn voor ideeën en informatie-uitwisseling over innovaties op NT2-terrein via ICT / BL en AL. De werkgroep is recentelijk nog uitgebreid met nieuwe leden en wil zich manifesteren via de BVNT2 Nieuwsbrief en de BVNT2 Website en Forum.