Word lid!

Werkgroep gericht op Logopedie voor volwassen anderstaligen

Logopedie Volwassen Anderstaligen

Dit is een werkgroep die zich bezig houdt met deskundigheidsbevordering voor docenten NT2, o.m via het verzorgen van workshops. Belangrijk aandachtspunt is de afbakening en afstemming van wat in de NT2-les aan uitspraak en prosodie gedaan kan worden en wat het werk is voor een logopedist. DE werkgroep komt 3 maal per jaar bijeen. De werkgroep ontwikkelt ook instrumenten t.b.v. het uitspraakonderwijs NT2