BVNT2 en de ISK’s

Nieuwkomersonderwijs aan leerplichtige leerlingen: Nederland – België / Zweden: 0-1?

Nieuwkomersonderwijs Nederland versus nieuwskomersonderwijs in België en Zweden; dat is in het kort waar het, door NRO gesubsidieerde, onderzoek over gaat. Een vergelijking met Nederland leert dat er wezenlijke verschillen zijn. Misschien zijn de verschillen zelfs dusdanig groot, dat we van problemen in Nederland kunnen spreken. Is dat zo?

Verschillen

Tijdens de presentatie van de rapportage lichten Goedele Vandommelen en Ulrika Dahl (respectievelijk België en Zweden) het nieuwkomersonderwijs PO en VO in hun land verder toe. Opvallende verschillen zijn de inclusieve benadering van onderwijs aan nieuwkomers, een sterke verbinding tussen wetenschap en onderwijspraktijk en een langere / betere taalondersteuning voor nieuwkomers, ook na overstap richting regulier onderwijs. In alles springt Zweden er bovenuit.

Problemen

Na diverse discussierondes kunnen we vaststellen dat alle aanwezig betrokkenen, vanuit verschillende werkvelden, (h)erkennen dat er in Nederland veel te verbeteren valt. Wat zouden we dan kunnen doen op de korte en de lange termijn? Deze vraag is moeilijk, maar levert een hoop suggesties op. Suggesties op politiek vlak, suggesties voor het opleidingsaanbod en suggesties voor scholen en docenten. Kortom: ideeën genoeg, maar zelfs binnen Nederland zijn de verschillen in kwaliteit van onderwijs en opleiding groot.

En nu…?

Goed werk heeft tijd nodig, maar scholen en docenten (kunnen) blijven ontwikkelen. Zo zijn er op ‘de werkvloer’ al veel goede voorbeelden te vinden in Nederland: reguliere lessen volgen, kennis verspreiden (middels expertisecentra en vervolgschoolcoaches), peer buddy’s, taalontwikkelend lesgeven. Een teken dat binnen het isk onderwijs zeker sprake is van kennis, ambitie en wilskracht.

Mooi zou het zijn, als de overheid in de toekomst meer gaat sturen op kwaliteit en aanbod van opleiding en professionalisering voor deze zeer specifieke groep kinderen en jongvolwassenen in het Nederlandse onderwijssysteem.

Het onderzoek is uitgevoerd  in samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Marnix HS en Windesheim. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maaike Hajer maaike.hajer@hu.nl voor meer informatie.

 

Rapport ‘Vluchteling en Onderwijs’ van Onderwijsraad uitgebracht

10 april 2017 – Eind februari 2017 heeft de Onderwijsraad het rapport ‘Vluchtelingen en Onderwijs’ uitgebracht. Dit rapport is een welkome beschouwing van de staat van het onderwijs aan minderjarige vluchtelingen in VVE, PO, VO en MBO anno 2017.

De onderwijsraad heeft een paar praktische aanbevelingen gedaan aan beleidsmakers, om de kwaliteit en professionaliteit voor onderwijs aan deze groep te bevorderen. De BVNT2 is erg blij met de aandacht voor deze groep en hun docenten. Met hulp van de Vakgroep ISK hebben Charlotte Berghuijs en Jan Maarse een reactie geschreven namens de BVNT2. Hierop schetsen zij een aantal kanttekeningen bij het rapport en doen ze een aantal suggesties voor aanvullingen. De reactie is op maandag 10 april 2017 tijdens de jaarlijkse LOWAN-conferentie tevens aan demissionair staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker aangeboden.