Hoe komen we naar B1?

Hoe krijgen we meer cursisten naar B1?

In Nederland is er een inburgeringswet die als doel heeft het toekomstperspectief van inburgeraars te vergroten. Je goed kunnen redden in de Nederlandse taal is een voorwaarde om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt en om onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving. Niveau B1 is niet voor iedereen haalbaar, maar via dit project gingen wij op zoek naar de verbeterruimte. Wat kunnen wij als docenten NT2 beter doen? Hoe kunnen wij cursisten verder brengen dan nu het geval is? Deze vraag is vooral prangend als het gaat om cursisten met minder schoolse leerervaring. Op deze pagina vind je een scala aan interessante blogs, interviews met experts, literatuurtips en andere boeiende informatie.

De doelgroep van dit project zijn docenten NT2. Docenten werken echter niet in een vacuüm, de inhoud van deze pagina is daarom ook relevant voor taalaanbieders, opleiders, NT2-studenten en gemeenten. In dit project staat de vraag centraal hoe we van A0 naar B1 komen. We houden ons niet alleen met de laatste stap bezig maar juist met de vraag: “Wat moet je vanaf de éérste lesdag doen?”.

Hét recept, hét antwoord of dé manier bestaat niet. Er zijn ongetwijfeld nog meer tips te bedenken. Maar alle beetjes helpen: hoe verder onze cursisten komen, hoe beter het voor hen is. Je hoeft zeker niet alles in één keer te lezen. Kijk vooral eens rond, lees wat je aanspreekt en probeer dat in de praktijk te brengen. Op een later moment kun je een volgend thema bestuderen.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in het kader van het project Hoe komen we naar B1?, waarin (ervarings)deskundigen NT2 hun adviezen en overwegingen hebben gedeeld. Wij bedanken iedereen hartelijk voor de enthousiaste inbreng. Ook bedanken wij de inzet van de leden van de werkgroep inburgering van de BVNT2.

Blogs