Actualiteiten

BVNT2 studiereis Vlaanderen: inzichten in het Vlaamse OKAN (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) onderwijs.

Op 1, 2 en 3 mei 2019 hebben vijftien onderwijsprofessionals uit Nederland deelgenomen aan een door de BVNT2 georganiseerde uitwisseling naar Vlaanderen. Doelstelling was om te leren hoe het Vlaamse onderwijssysteem voor leerlingen in de leeftijd 12-18 georganiseerd is, hoe men er omgaat met nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt aan NT2 en wat er wellicht te leren valt uit de Vlaamse situatie.

ISK/OKAN UITWISSELING VLAANDEREN 1, 2, 3 mei 2019

De BVNT2 bestaat niet alleen voor Nederlandse docenten, ook Vlaamse collega’s zijn aangesloten bij de beroepsvereniging, die dit jaar 16 jaar bestaat. Aan beide zijdes van de grens werken NT2-collega’s met leerlingen in de leeftijd van 12-18 die zich voorbereiden op een schoolcarrière in een nieuw land. De zogenoemde onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is de Vlaamse equivalent van ISK-onderwijs in Nederland.

Klachten over Inburgering

Voor klachten over Inburgering kan men tegenwoordig terecht bij: Klachten@ikwilinburgeren.nl. Dit is een voorziening van Blik op werk. Sinds kort heeft BOW extra formatie voor de klachtenbehandeling. Op die manier kunnen klachten sneller behandeld worden. De website is er voor zowel inburgeraars, als docenten, als taalaanbieders.

Ministerie maakt resultaten Inburgering bekend.

Aan de leden van de BVNT2; over Resultaten Inburgering Hieronder, vers van de pers, een overzicht van de resultaten van de Inburgering van de afgelopen jaren. We geven hier enkele observaties waarvan de meeste het bestuur ernstig verontrusten. 1.We kunnen niet zien op welk niveau het examen voor de inburgering…

Meer assessoren beschikbaar voor EVC

Onlangs zijn 14 assessoren gecertificeerd voor de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten in het kader van de EVC-procedures. Door deze extra capaciteit kunnen meer EVC-aanvragen door de NT2-lerarenopleidngen worden behandeld. Bij een assessment voor een EVC zijn zowel docenten van de opleidingen als een veldassessor betrokken. De…