Actualiteiten

Uitreiking SV bokaal

Tijdens de BVNT2 conferentie kreeg het fysiek en online publiek een videoboodschap te zien van oprichter Simon Verhallen. Hij gaf daar ook de voorzet voor de NT2-docent van het jaar. Ivm het geluid hier nogmaals te bekijken en beluisteren. Hier ook nog de link van de crowdfundingsactie voor zijn project:…

Doneer actie vanwege vertrek Simon Verhallen

In juli 2021 heeft er een ALV plaats gehad. Tijdens deze ALV heeft Simon Verhallen na 18 jaar afscheid genomen. Simon heeft zich 18 jaar ingezet om de belangen van de NT2-docenten te behartigen. Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen zijn inzet eren…

Visie& focus BVNT2 op belangenbehartiging eigen register

Tijdens de laatste ALV hebben we de toezegging gedaan om de leden regelmatiger op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen van en ons standpunt op het 2e Blik- op- Werk- register. We merken ook dat de onrust en onzekerheid die is ontstaan met betrekking tot dit 2e register voor…

Zorgen om de Z-Route

In het werkveld van Alfabetisering NT2 leven breed gedeelde zorgen over het onderwijsaanbod voor de analfabete inburgeraar in de nieuwe inburgering. Goed kunnen lezen en schrijven is enorm belangrijk in onze maatschappij, maar krijgt in de pilots voor de Z-route nauwelijks aandacht. Inburgeren zonder lezen en schrijven? De leden…