Berichten voor de leden

Eerlijk loon voor NT2- docenten bij de inburgering

Naar aanleiding van de veranderingen bij de inburgering in het nieuwe jaar, heeft Tweede Kamerlid en PvdA’er Gijs van Dijk een motie ingediend om te zorgen voor een eerlijk loon voor de docenten. Voorafgaand heeft hij met BVNT2 overleg gehad en daarna een petitie gestart in samenwerking met BVNT2. Er…

Eerste kennismaking BVNT2 en AOB

Vandaag heeft BVNT2 een eerste kennismaking gehad met de voorzitter en secretaris van de AOB (Algemene Onderwijsbond). Het was een fijne eerste kennismaking met huiswerk voor beide partijen voor het vervolggesprek. Er is gesproken over intensieve samenwerking en in hoeverre dit mogelijk zou kunnen zijn. Het bestuur is zich ervan…

Nieuwe publicatie BVNT2: Over de leerbaarheidstoets

In het kader van de nieuwe inburgering gaat het Ministerie van SZW ook opnieuw een Leerbaarheidstoets introduceren. Gemeenten hebben daar ook veel belangstelling voor. Vanuit de BVNT2 worden kanttekeningen geplaatst bij zo’n instrument. Veel AlfaNT2-docenten en NT2-deskundigen waarschuwen. Zij zien liever een meer bij de doelgroep passende oplossing: een intake- en observatieprocedure.

Vacature voor nieuwe penningmeester bestuur BVNT2

Het bestuur van de BVNT2 is op zoek naar een nieuwe penningmeester om het penningmeesterschap van Simon Verhallen (na 18 jaar!) over te nemen. Op de komende digitale ALV en in het najaar zullen we op de conferentie op gepaste wijze afscheid nemen van Simon. Echter, de werkzaamheden moeten zo…

Uitslag digitale stemming bekend

De uitslag van de stemming over de aangepaste procedure voor het certificaat competent docent NT2 is sinds vrijdag 24 april bekend. 1524 leden hebben een uitnodiging tot stemmen ontvangen, van wie we 482 geldige stemmen hebben ontvangen. 400 leden geven aan dat het bestuur het advies moet opvolgen, 82 hebben tegen het advies gestemd