Berichten voor de leden

Aankondiging Algemene Ledenvergadering BVNT2

Op vrijdag 23 juni zal tijdens de Grote Lustrum Conferentie de ALV plaatsvinden. Deze is toegankelijk voor leden. De ALV start vrijdag 23 juni om 16.30 uur in het Postillion Hotel in Bunnik. We zullen de agenda en de vergaderstukken twee weken voorafgaand aan de ALV op het besloten ledengedeelte…

Inschrijving lustrumconferentie verlengd: aanmelden kan nog tot 9 juni.

Met veel plezier kunnen we inmiddels meer vertellen over alle activiteiten op de lustrumconferentie op 23 en 24 juni in Bunnik. Vrijdag 23 juni openen we de conferentie met een paneldiscussie over ‘hot topics’ in de NT2- en inburgeringswereld. De panelleden zullen een goede vertegenwoordiging zijn van ons brede werkveld. Zaterdag…

Eerlijk loon voor NT2- docenten bij de inburgering

Naar aanleiding van de veranderingen bij de inburgering in het nieuwe jaar, heeft Tweede Kamerlid en PvdA’er Gijs van Dijk een motie ingediend om te zorgen voor een eerlijk loon voor de docenten. Voorafgaand heeft hij met BVNT2 overleg gehad en daarna een petitie gestart in samenwerking met BVNT2. Er…

Eerste kennismaking BVNT2 en AOB

Vandaag heeft BVNT2 een eerste kennismaking gehad met de voorzitter en secretaris van de AOB (Algemene Onderwijsbond). Het was een fijne eerste kennismaking met huiswerk voor beide partijen voor het vervolggesprek. Er is gesproken over intensieve samenwerking en in hoeverre dit mogelijk zou kunnen zijn. Het bestuur is zich ervan…

Nieuwe publicatie BVNT2: Over de leerbaarheidstoets

In het kader van de nieuwe inburgering gaat het Ministerie van SZW ook opnieuw een Leerbaarheidstoets introduceren. Gemeenten hebben daar ook veel belangstelling voor. Vanuit de BVNT2 worden kanttekeningen geplaatst bij zo’n instrument. Veel AlfaNT2-docenten en NT2-deskundigen waarschuwen. Zij zien liever een meer bij de doelgroep passende oplossing: een intake- en observatieprocedure.