Berichten voor de leden

Aanmelden voor de grote NT2-conferentie

Op 26 mei 2018 vindt de BVNT2-conferentie werderom plaats bij de HvA in Amsterdam. Deze editie is alleen voor leden van de beroepsvereniging. Omdat uit de evaluatie is gebleken dat u het jammer vindt dat sommige workhops in één ronde zijn gepland, hebben wij deze keer een aantal workshops twee maal…

Presentatievoorstellen voor NT2-conferentie

Het is nog steeds mogelijk om een voorstel in te dienen voor een workshop voor de grote NT2-conferentie op 26 mei as. Het thema is Buitenschools leren en oefenen, een thema dat de afgelopen jaren steeds actueler is geworden.

NT2-docenten gezocht voor onderzoek UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft ons gevraagd om de onderstaande oproep te verspreiden onder de NT2-docenten in Nederland en Vlaanderen. Dat doen we graag. Wie even een paar minuutjes over heeft, wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen.

Vakwerk 11 komt uit, begin januari

De nieuwe bundel Vakwerk 11 komt begin januari beschikbaar. Alle leden die op tijd hun contributie betaald hebben krijgen deze bundel als een Nieuwjaarscadeau opgestuurd. Leden die niet zeker weten of hun meest recente postadres bij het secretariaat bekend is, kunnen het beste een mail sturen naar…

Studiemiddag werkgroep inburgering: Werken aan de inhoud!

De werkgroep inburgering nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

Grote BVNT2 Conferentie op 26 mei 2018

Het komende jaar wordt er weer een grote conferentie voor NT2-docenten georganiseerd. Aan de HvA in Amsterdam. Deze keer staat de conferentie geheel in het teken van het Binnenschoolse en Buitenschoolse leren en oefenen.