Berichten voor de leden

Weer extra begeleidingstrajecten voor EVC-aanvragers

Op dit moment hebben zich al 1250 NT2-docenten ingeschreven in het beroepsregister. Het register groeit gestaag. Er is al enige tijd een wachtlijst van docenten die graag aan een begeleidingstraject van 3 bijeenkomsten willen deelnemen om samen aan het portfolio te werken en te horen hoe zij zich het beste…

BVNT2-reacties op de nieuwe Wet Inburgering worden verzameld

Het ministerie van SZW heeft een concept van de nieuwe Wet Inburgering vrijgegeven voor consultatie. De werkgroep AlfaNT2 en de werkgroep Inburgering zijn uitgenodigd om feedback  te leveren. Wie graag een steentje wil bijdragen aan die feedback (eind augustus is er een gesprek van de BVNT2 op het Ministerie) kan…

Concept nieuwe Wet Inburgering bijna klaar

Op dit moment legt het ministerie de laatste hand aan de tekst van de nieuwe wet inburgering. Minister Koolmees stuurt op 24 juni zijn plannen voor een nieuw stelsel naar de tweede kamer. Op 27 juni zal de Tweede Kamer er over vergaderen (de vergadering is via internet te volgen).

NT2-docent van het jaar

Op de bijzonder druk bezochte conferentie van 18 mei is de uitslag van de verkiezing van de NT2-docent van het jaar bekend gemaakt. De Margreet Verboog Bokaal is door de naamgeefster overhandigd aan Jedidja Witmer. Een heel bijzondere NT2-docent, dat is zeker. Hier staat het jury rapport.

Tarieven en beloning  Bekwame NT2-docenten

Soorten dienstverband/inhuur 1. NT2-docenten in dienst bij een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling Er zijn veel NT2-docenten in reguliere, tijdelijke of vaste dienst van universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs (ISK bij voorbeeld). Wie in reguliere tijdelijke of vaste dienst is, zal meestel wel betaald worden volgens de onderwijs-CAO. Niettemin…

In 2019 verhoging van tarief EVC

De lerarenopleidingen die namens de BVNT2 de assessments afnemen voor het EVC-Certificaat zullen in 2019 hun tarief verhogen. Zij rekenden de afgelopen 7 jaar 850 euro. Dat wordt in 2019 950 euro. De betreffende opleidingen staan in het overzicht Convenantpartners op deze website onder Certificering en EVC.

In het voorjaar 2019 weer een grote BVNT2-Conferentie.

De grote NT2-conferentie zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 18 mei in Utrecht, op een van de locaties van de HU in de Uithof, Padualaan 101. Het thema van de conferentie is: HET VAKMANSCHAP VAN DE NT2-DOCENT. Hoe kun je je vakmanschap/vakvrouwschap blijven ontwikkelen als NT2-docent? Hoe werkt een vakkundig…