Word lid!

Meld je aan voor het Beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2

Aanmelden Beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2

Voor de aanmelding in het Beroepsregister NT2-docenten van de BVNT2; lees eerst dit.
 1. Een NT2-docent die zich registreert in het Beroepsregister van de BVNT2 wordt een registrant genoemd. Registratie als registrant van het Beroepsregister van de BVNT2 heeft niet als voorwaarde dat je lid bent van de BVNT2. Je kan je laten registreren in het Beroepsregister van de BVNT2 als je wel lid van de BVNT2 en als je geen lid bent van de BVNT2.
 2. Dit register vervangt het oude register van de BVNT2. Alle NT2-docenten die in het oude register voor EVC-gecertificeerden stonden, zouden zich hier opnieuw moeten aanmelden; in de kolom Certificaat Bekwaam NT2-docent (EVC). Nieuw is dat deze docenten ook melding maken van hun specialisatie die op het certificaat staat vermeld. Zie de betreffende kolom Specialisatie EVC-procedure.
 3. N.a.v. verzoeken van opleiders en groepen NT2-docenten heeft de ledenvergadering van de BVNT2 besloten dat ook NT2-docenten die een postbachelor hebben afgesloten op basis van het Competentieprofiel NT2-docent (2005), zich kunnen inschrijven in dit register. Het gaat dan om certificaten vanaf 2005 van de post-bachelor opleidingen van hbo- en universitaire NT2-docentenopleidingen in Nederland en Vlaanderen (voor een overzicht: zie de website BVNT2). Deze docenten kunnen ook aangeven over welk Vakgericht Specialisme zij beschikken.
 4. Uw mailadres is niet publiek zichtbaar.
 5. Het register is in principe een openbaar register. Sommige docenten wensen wel in het register maar niet op de site te worden vermeld. Dat kan alleen als zij ermee akkoord gaan dat de BVNT2 op verzoek van derden vermeldt dat de docent in het register is opgenomen. De BVNT2 sluit daarover een overeenkomst met de betreffende docent.
 6. Voor meer informatie, lees: Informatie over kwalificaties NT2-docenten.

Inschrijven beroepsregister BVNT2

Minimaal 15 karakters
  Sterkte: Onvoldoende
  *
  Alleen invullen indien u bij type certificaat 'EVC' gekozen heeft
  *
  Upload de voorkant van je certificaat
  *
  *