Officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2

Docentenopleidingen in Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen ook opleidingen tot docent NT2 worden gevolgd, onder andere aan:

 

Let u er wel op dat certificaten of diploma’s van deze opleidingen niet rechtstreeks toelating tot het docentenregister van de BVNT2 verschaffen.