Werkgroep gericht op Examens en toetsing

Examinering en Toetsing

Deze werkgroep heeft in het verleden verschillende studiedagen rond Staatsexamens NT2 en Inburgeringsexamens georganiseerd. De Werkgroep is recentelijk uitgebreid met meerdere, nieuwe leden. Het plan is om de komende tijd actief op de vernieuwingen in Inburgering te focussen en de werkgroep zal over de nieuwe ontwikkelingen zowel met de beleidsmakers op het ministerie, als met deskundigen en de NT2-docenten in de praktijk, veelvuldig overleg hebben. De werkgroep gaat zich inspannen om de NT2-docent-visie op toetsing en examinering en op vormen van beoordeling van voortgang en taalprestaties, onder de aandacht te brengen bij beleid & politiek en bij Duo & toetsontwikkelaars.

Overzicht huidige examens en toetsen op het gebied van NT2